Kieskompas geeft aan dat er echt wat te kiezen is

Poster Leefbaar3B - 2014

Vorige week dinsdag is de kieskompas gelanceerd waardoor u als kiezer de mogelijkheid wordt geboden om u te laten adviseren met betrekking tot uw stemkeuze op woensdag 19 maart 2014. Ik adviseer u allen vooral de motivatie goed te lezen, want de stellingen zijn soms voor twee wijzen uitlegbaar.

Partijen scoren op een stelling soms “Helemaal niet mee eens” versus “helemaal mee eens”, terwijl de motivatie gelijkluidend is. Een van de 30 stellingen gaat over de openstelling van de Noordeindseweg in Berkel. Leefbaar 3B is het met die stelling helemaal eens. De stelling vervolgt met een oplossingsrichting. De oplossingsrichting te weten eenrichtingsverkeer is ons te kort door de bocht. Immers, er zijn meerdere wegen die naar Rome leiden en dat vraagt om een zorgvuldige afweging.

Ook is er een stelling over bezuinigingen op de onderwijshuisvesting. Slechts twee politieke partijen waaronder Leefbaar 3B is van mening, dat er bezuinigd mag worden. Leefbaar 3B is voorstander van goede (permanente )huisvesting, maar vinden de bekende “gouden kranen” niet meer van deze tijd zijn. Ook de recente begrotingsscan van de rijksoverheid laat zien dat de uitgaven voor de schoolgebouwen mede de veroorzaker is van het forse gat in de gemeentebegroting. Leefbaar 3B wil hieraan een halt toe roepen.

Naast deze twee stellingen benadruk ik graag nog een aantal speerpunten die voor  Leefbaar 3B belangrijk zijn te weten: Integraal wijkgericht werken. In samenhang met veiligheid (waaronder buurttoezicht), groen, verkeer en recreatie willen wij de leefbaarheid in de wijken op peil houden of verbeteren.

Daarnaast blijft de mening van de inwoners (Burgerparticipatie) zwaar tellen. Leefbaar 3b wil nog meer gebruik maken van de kennis, kunde en gedrevenheid van haar inwoners. Mocht de wens van de inwoners niet tot uitvoering kunnen komen, zullen wij transparant, open en eerlijk terug communiceren.

Stop geluidsoverlast is en blijft hoog in ons vaandel staan. Lansingerland is door landelijke politiek gedwongen overlast verstoorders te slikken. In de uitvoering hiervan is de ruimte tot verweer beperkt. Het “beetje” verweer dat mogelijk is kan op onze uiterste inspanning rekenen en is dus voortzetting van onze huidige koers.

Laat uw stem niet verloren gaan. STEM OP 19 MAART. LIJST 1, STEM LEEFBAAR 3B.

Wouter Hoppenbrouwer, lijsttrekker Leefbaar 3B

Kieskompas invullen. Ga naar http://www.lansingerland.kieskompas.nl

Filmpje Leefbaar 3B. Ga naar http://www.youtube.com/watch?v=TiwDu85KDsM

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*