Wouter Hoppenbrouwer lijsttrekker Leefbaar 3B

 2013-09-22 - Foto Wouter

De goed bezochte ledenvergadering van Leefbaar 3B schaarde zich eensgezind achter de bestuursvoordracht om Wouter Hoppenbrouwer aan te wijzen als lijsttrekker van de partij bij de komende raadsverkiezing. Ook zijn betoog over hoe hij zich dat en de raadsperiode daarna voorstelde kreeg de volledige instemming.

Wouter Hoppenbrouwer voelt zich juist nu het financieel slecht met de gemeente gaat en er op allerlei terreinen zal moeten worden bezuinigd en lasten zullen moeten worden verhoogd extra verantwoordelijk voor het werk van de raad en ziet zich als bestuurlijk ondernemer. “Tegen lage kosten maar hoge kwaliteit werken aan een leefbare samenleving met tevreden inwoners” zo hield hij de vergadering voor.

Naast het oplossingsgericht werken aan de financiële malaise zijn het doorontwikkelen van de wijkgedachte, de jeugd als vitale doelgroep en de gemeente als vangnet voor hen die steun nodig hebben de speerpunten voor de komende tijd. Dat laat onverlet dat zaken als geluidsoverlast, bestrijding zwerfafval, veiligheid en verantwoord openbaar groen zeker niet van de agenda mogen verdwijnen. Na een goede, stevige en duidelijke campagne vertrouwt hij op een goede verkiezingsuitslag met als doel wederom de grootste partij te zijn.

De vergadering hield zich verder bezig en ging akkoord met de voorlopige kandidatenlijst, waarop veel nieuwkomers voorkomen uit de groep van degenen die de raadscursus hebben gevolgd. Daarnaast werd een eerste verkiezingsconcept besproken dat op een later moment uitgewerkt en wel ter beoordeling aan de ledenvergadering zal worden voorgelegd. Daarin zullen ook ingekomen voorstellen zijn verwerkt van verenigingen en niet van Leefbaar 3B lid zijnde inwoners voor zover die in de opzet van het programma passen.

Wouter veel succes in je nieuwe functie als lijsttrekker van Leefbaar 3B voor de verkiezing van de gemeenteraad van Lansingerland op woensdag 19 maart 2014.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*