Simon Fortuyn lijsttrekker Leefbaar 3B in Lansingerland

Simon Fortuyn is maandagavond 4 september tijdens de Algemene Ledenvergadering gekozen tot lijsttrekker van Leefbaar 3B voor de gemeenteraadsverkiezing van 21 maart 2018.

Simon Fortuyn is op dit moment wethouder en 1e locoburgemeester in de gemeente Lansingerland. Hij heeft onder andere de portefeuilles Verkeer&Vervoer, Beheer Openbare Ruimte, Wijkgericht werken en Burgerparticipatie.

In de Algemene Ledenvergadering van Leefbaar 3B aanvaardde Simon Fortuyn het lijsttrekkerschap met de volgende toespraak. lees meer

Hartelijk dank voor het in mij gestelde vertrouwen, het is niet vanzelfsprekend. Dat moet je verdienen en ik waardeer mijn uitverkiezing zeer.

Wat ook niet van zelfsprekend is, is dat na verkiezing van een lijsttrekker je vanzelf wel de zetels op een dienblad aangereikt krijgt. Geleverde prestaties in het verleden zijn geen garantie voor een goede uitslag. Natuurlijk speelt het wel mee, maar de kiezer kijkt ook sterk naar de dag van morgen en vraagt zich af “Wat doen ze voor Lansingerland, Wat doen ze voor mij.” Een zichtbare politieke partij en een dito herkenbaar verkiezingsprogramma is evenzo belangrijk.

Het verkiezingsprogramma staat nog in de steigers, maar de hoofdlijnen zijn zichtbaar. Met behulp van inwoners van Lansingerland wordt het verkiezingsprogramma gemaakt. Het programma heeft naast de bekende slogan “Samen maken wij het Leefbaar”, ook de ondertitel: “Betrouwbaar Betrokken Bereikbaar.”

 • Betrouwbaar: Wij zeggen wat we doen en doen wat wij zeggen
 • Betrokken: Met empathie, maar ook hard met een hart
 • Bereikbaar: Zichtbaar, aanspreekbaar en dichtbij

Leefbaar3B wil graag weer in het college, weer bestuursverantwoordelijkheid nemen in de komende raadsperiode 2018 – 2022. Dat willen wij herkenbaar doen, wij zijn er namens, door en voor de inwoners en alle overige belanghebbenden in Lansingerland. Wij zijn er niet voor ons persoonlijk gewin.

Welke politiek partij, vertegenwoordigd in het Haagse, kan zeggen dat de samenstelling van leden, donateurs en kiezers met verschillende maatschappelijke achtergronden geheel verschillend kunnen kiezen. Verbinding zoeken in lokaal partijverband, omdat ene doel de leefomgeving “Schoon, heel en Veilig” te houden. En dat naast alle andere belangrijke dossiers zoals financiën, economie, verkeer en vervoer, samenleving, woningaanbod en beschermen van normen en waarden. De kiezers weten dat ook. Een derde van alle raadszetels in heel Nederland wordt ingenomen door lokale partijen. Dat komt overeen met 50 zetels in de Tweede Kamer.

Alles wat de inwoner raakt, raakt ons ook. De inwoner, zijn of haar leefomgeving en beleving staan centraal. Van jong tot oud, geen onderscheid op kleur en afkomst, hoog of laag opgeleid, van rijk tot arm of van welke geloofsrichting dan ook. Wij zeggen wat wij doen en doen wat wij zeggen. We hebben respect voor elkaar.

Om dit te bereiken zullen wij naast een goed, helder en herkenbaar verkiezingsprogramma een goede campagne moeten voeren.

In de periode 2018 – 2022 staat veel op het spel.

 • Schuldpositie van de gemeente
 • Financiële ruimte voor nieuw beleid
 • Praatje pot huishoudelijke hulp bij kwetsbare ouderen
 • Afrondingen HSL dossier
 • Geluidschermen N209
 • Ontwikkelingen vliegveld
 • Bereikbaarheid, wegennet en OV
 • Woningbouw aanbod
 • Energietransitie
 • Het behoud van de kernen met haar dorpse waarden in een metropole omgeving

en zo kan ik nog wel even doorgaan.

Een uitdaging die het voor mij aantrekkelijk maakt en waar ik, als lijsttrekker en ook als wethouder, vol voor wil gaan, maar dat ook eisen stelt aan een robuuste fractie. De partij, de fractie, maar ik zelf ook. We moeten ons blijven ontwikkelen. De inwoner is mondig en wil meer invloed uitoefenen op het te voeren beleid.

Voor de top tien op de kieslijst van Leefbaar 3B is het niet zo maar een baantje erbij. Sterker nog, naast goede wil vraagt het veel ”vrije” tijd, je inleven in de materie en het goed voorbereiden van je woordvoering namens de fractie in raadscommissie en raadsvergadering. Onderling vertrouwen en respect is de basis om in teamverband voor Leefbaar 3B en dus voor de inwoners van Lansingerland de beste resultaten te bereiken.

Voorwaarde is een kieslijst met de juiste kandidaat op de juiste plaats. De selectiecommissie en het bestuur hebben hierin een grote verantwoordelijkheid. Ik reken op hun expertise en uw steun bij het vaststellen van de kieslijst in december.

Ik heb er zin in en wil met u, ondersteund door uw enthousiasme en overtuiging, het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B overbrengen aan de inwoners van Lansingerland en met elkaar de uitdaging aangaan om de verkiezingen in maart 2018 af te sluiten met een klinkend resultaat. “Samen maken we het Leefbaar”

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*