Minister start bouw A16 Rotterdam

Minister Cora van Nieuwenhuizen (VVD) heeft door de onthulling van een groot bord met de tekst: “Realisatie A16 Rotterdam. Gereed in december 2024” het startsein gegeven voor de bouw van deze rijksweg, die eerder de naam A13/16 had.

In haar toespraak benadrukte de minister het belang van deze nieuwe weg, minder files, minder sluipverkeer, betere verkeersveiligheid en goed voor de economie. Het stilst mogelijke asfalt gaat gebruikt worden, hoge geluidschermen met zonnepanelen erin en een tunnel door het Lage Bergse Bos.

In zijn toespraak ging wethouder Simon Fortuyn (Leefbaar 3B) uitgebreid in op de gevolgen voor het onderliggende wegennet. Dat zijn de provinciale wegen N209, N471, N470 en de daarop aansluitende gemeentelijke wegen in Lansingerland en Rotterdam. Fortuyn gaf hierover duidelijk zijn zorgen aan. Met Rijkswaterstaat, de Provincie, Rotterdam en Lansingerland is afgesproken de effecten van de aanleg van de A16 Rotterdam op het onderliggend weggen net te zullen onderzoeken. Maar, goede afspraken hierover zijn in ieder geval gemaakt, dus ik vertrouw erop dat eventuele knelpunten in goed overleg en tijdig, vóór de openstelling van deze snelweg, worden opgelost, gaf Fortuyn aan. lees meer

 

 

 

 

 

 

Vanuit de regio heeft ook de MRDH, de Metropoolregio Rotterdam Den Haag, een belangrijke rol gespeeld, onder andere in het betrekken van de omgeving in het zogenaamde participatieproces. Hier zijn de bovenwettelijke maatregelen uit voort gekomen. Met de inzet van een extra regionaal budget van € 100 miljoen (€ 60 miljoen vanuit de MRDH en € 40 miljoen van de gemeente Rotterdam) en later nog een extra budget van € 15 miljoen van het Rijk zijn de volgende extra resultaten geboekt:
 aanleg van een half-verdiepte en verlengde tunnel op maaiveld bij het Lage Bergse Bos;
 breed recreaduct;
 uitvoering van de zogenaamde saldo-0 maatregelen (extra stil asfalt, hogere geluidsschermen);
 extra fietsverbindingen;
 meer groen langs de weg.
Maatregelen die zorgen voor een sterk verbeterde inpassing en leefbaarheid in de gemeenten Lansingerland en Rotterdam.

Tot slot gaf wethouder Simon Fortuyn aan te verwachten dat er in de komende uitvoeringsperiode blijvende aandacht zal zijn voor de omgevingscommunicatie, want het aanleggen van deze nieuwe snelweg is behoorlijk ingrijpend voor onze bewoners, zeker in de aangrenzende gebieden direct langs het geplande tracé.

De aannemerscombinatie De Groene Boog, maar ook alle andere betrokken partijen, veel succes met de realisatie van de A16 Rotterdam.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*