Fraude loont niet

In de Commissie Samenleving van maart werd het beleid voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein besproken. Voor Leefbaar 3B is het belangrijk dat misbruik van sociale voorzieningen, zoals de bijstandsuitkering, streng wordt aangepakt. Het is heel goed dat het college uitvoering geeft aan meer toezicht en handhaving zoals opgenomen in het coalitieakkoord. De geschatte kosten voor de totale omvang van fraude in het sociaal domein van bijna € 8 ton maakt de noodzaak tot uitbreiding van toezicht en controle goed duidelijk.

In de commissie vroeg Leefbaar 3B raadslid Machiel Crielaard aandacht voor de doelmatigheid op toezicht en handhaving. Doelmatigheid wordt niet in het nieuwe beleidsplan genoemd, terwijl dit nog wel genoemd werd in het vorige beleidsplan. Wethouder Arends liet weten dat, hoewel doelmatigheid niet expliciet genoemd wordt, de aandacht hiervoor niet vervalt.

Leefbaar 3B kan zich goed vinden in de uitgangspunten in het beleidsplan toezicht en handhaving. In dit stuk staat dat in 2013 door de intensievere controle aan de poort bijna de helft van de aanvragen is gestopt. Het is heel goed dat de succesvolle controle aan de poort wordt voortgezet.

1 Comment

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*