Fractie

Fraude loont niet

In de Commissie Samenleving van maart werd het beleid voor toezicht en handhaving binnen het sociaal domein besproken. Voor Leefbaar 3B is het belangrijk dat misbruik van sociale voorzieningen, zoals de bijstandsuitkering, streng wordt aangepakt. […]