Verslag van 4e “uurtje informatie uitwisselen” 6-02-2013

Op woensdag 6-02-2013 hebben een aantal leden, geïnteresseerden, fractieleden en de wethouder in het “uurtje informatie uitwisselen”, onderstaande onderwerpen met elkaar besproken:

  1. Gemeentelijke financiën
  2. Aanbouw/opbouw op bestaande huizen
  3. Informatie politieke cursus georganiseerd door de gemeente
  4. Uitlichten van belangrijke onderwerpen voor Lansingerland m.b.t. verkiezingsprogramma 2014-2018
  5. Bijpraten en stand van zaken van eerder besproken onderwerpen

Het volgende “uurtje informatie uitwisselen” is op woensdag 18 maart en start stipt om 18.45 en eindigt net zo stipt om 19.45 uur.
Het bestuur van Leefbaar 3B  hoopt leden en geïnteresseerden weer te mogen begroeten en ontvangt graag van u nieuwe onderwerpen om met elkaar te bespreken. Deze kunnen telefonisch aan de voorzitter worden doorgegeven
06 14 789 383 of per e-mail info@leefbaar3B.nl.

Kort verslag
1. Gemeentelijke financiën
De inbrenger van dit onderwerp geeft aan het goed te vinden dat ervoor investeringen boven de €  200.000 toestemming van de raad nodig is. Er is over deze toestemming enige uitleg gegeven. Op 8 november 2012 is door Leefbaar 3B en de VVD een amendement ingediend dat door de gehele raad is aangenomen omtrent de meerjarenbegroting 2013-2016.
Het amendement houdt in dat kredieten voor investeringen in 2013 boven de 200.000 d.m.v. afzonderlijke voorstellen met een deugdelijke onderbouwing van nut en noodzaak ter goedkeuring aan de raad zullen worden voorgelegd.
Tevens maakt de inbrenger zich zorgen over het contract van de gemeente met Bouwfonds. Ook hierover is enige uitleg gegeven.
Het contract met het Bouwfonds is al van voor 2007 en gaat deels over grond die niet van de gemeente is. Het contract is voor Bouwfonds aantrekkelijk omdat zij geen verplichtingen heeft tot bouwen. Door de  problemen bij Bouwfonds door de veranderingen bij de SNS bank is de mogelijkheid wellicht aanwezig om met Bouwfonds te bespreken of de contracten aangepast kunnen worden naar de huidige tijd.
Op een vraag over de begroting is door de financiële man van Leefbaar 3B, Henk Meester, uitgelegd dat de begrotingen altijd sluitend zijn maar in de loop van het jaar worden herzien. Het uiteindelijk resultaat verschilt dan wel van de eerste begroting maar niet van de laatste herziene. In de pers is de voorlichting omtrent de gemeente belastingen niet altijd even duidelijk. waardoor er verschillen van inzicht ontstaan in de werkelijke financiële situatie van de gemeente. Tot nu toe zijn de gemeentelijk belastingen alleen omhoog gegaan met de inflatie correctie. Met de leges ligt dit anders omdat deze kostendekkend moeten zijn. Het accountantsrapport wordt uitgegeven als alles rechtmatig is, rechtmatig is als de raad goedkeuring heeft gegeven.
De exploitatie van de gronden vallen in de zgn Grexen, doordat de marktwaarde afneemt, neemt ook de boekwaarde af. Op de mindere waarde wordt afgeschreven. Dat er nu niet meer gebouwd wordt op deze braakliggende gronden komt omdat de projectontwikkelaars in deze crisis geen nieuwe projecten starten.

2. Aanbouw/ opbouw bestaande huizen
Een actueel onderwerp, waarbij aanvragers over het vergunningstelsel soms het gevoel van willekeur hebben. Dit onderwerp is ook in de raad aangekaart. De wethouder komt binnenkort met een Notitie naar de commissie Ruimte om met elkaar van gedachten te wisselen over wat mogelijk is en wat niet.

3. De gemeente organiseert in maart en april een politieke cursus.
In de Heraut van a.s. week zal hierover informatie staan en ook de wijze van aanmelden. Deze cursus beslaat 6 avonden en is niet partij gebonden. Voor het doorgaan van de cursus moeten minimaal 10 aanmeldingen zijn. Maximaal 25 mensen kunnen deelnemen aan de cursus. Indien deze cursus niet door gaat door te weinig  belangstelling beraadt het bestuur van Leefbaar 3B zich om een eigen cursus te geven. In de komende maanden zal Leefbaar 3B tevens 3 of 4 avonden beleggen om een aantal grote thema’s met zoveel mogelijk inwoners te bespreken voor het nieuwe verkiezingsprogramma.
Op de vraagt aan de aanwezigen of er daarnaast dan ook nog belangstelling is voor ”het uurtje informatie uitwisselen  is positief gereageerd. Het blijkt  dat deze avonden zeer op prijs gesteld worden door de aanwezigen en er is besloten er voorlopig mee door te gaan.

4. Belangrijke onderwerpen voor Lansingerland m.b.t verkiezingsprogramma 2014-2018.

De voorzitter vraagt een ieder over dit onderwerp zijn gedachten te laten gaan. Ideeën of onderwerpen kunnen bij de volgende bijeenkomst gemeld worden, maar kan ook eerder per  e-mail info@leefbaar3B.nl

5. Bijpraten en stand van zaken omtrent eerder besproken onderwerpen

Er zijn vaste onderwerpen die maandelijks bij de commissie Ruimte op de agenda staan. Het “uurtje informatie uitwisselen” vindt altijd vóór de commissie Ruimte plaats. Nieuwe informatie van deze vaste onderwerpen zoals de HSL wordt het eerst aan de raadsleden gegeven en komt daarna in het volgende “uurtje informatie uitwisselen”. Wilt u de nieuwe informatie eerder horen, dan kan dat via de live uitzending van de commissie vergadering, deze kunt u ook op een ander moment bekijken via www.lansingerland.nl.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*