Verkeersveiligheid in Lansingerland ook een prioriteit in 2013

Elk jaar wordt Regionaal Beleidsplan eenheid Rotterdam van de politie vastgesteld. Het college stelt in een bijlage de gemeentelijke prioriteiten van de politie voor het komend jaar vast. Het college vraagt aan de raad of zij het eens zijn met de prioriteiten. De jaarlijkse prioriteiten worden vastgesteld op basis van de actualiteiten, opgedane ervaringen en rapportages, zoals de regionale veiligheidsmonitor en de gebiedscan van de politie. In 2013 wordt de focus gelegd op:

  1. Jeugd
  2. Woninginbraken
  3. Veiligheidsbeleving

Op verzoek van de Leefbaar 3B fractievoorzitter wordt door het college een vierde prioriteit toegevoegd.

  1. Verkeersveiligheid

De vermindering van jeugdoverlast heeft een positief effect op de objectieve en subjectieve veiligheid. Onder de groeps- en individuele aanpak van overlastgevende en/of criminele jongeren horen ook de onderwerpen vernieling, verslavende middelen, sociale media en zwerfvuil.

De woninginbraken zijn in 2012 van dusdanige omvang dat een geprioriteerde inzet in 2013 gerechtvaardigd is. Dit is bij uitstek een onderwerp waarop preventie en repressie elkaar versterken en dus een nauwe samenwerking met alle betrokken partners vereist.

Volgens de regionale veiligheidsmonitor stijgt de objectieve veiligheid in Lansingerland op diverse onderwerpen (ten opzichte van de vorige veiligheidsmonitor), terwijl de veiligheidsbeleving van de inwoners daalde. Dit is een moeilijk te beïnvloeden factor, maar wel een zeer relevant aspect in het woon- en werkplezier van de inwoners van Lansingerland.

De verkeersveiligheid. Met name handhaving van te hard rijden in 50 en 30 km gebieden is van belang. Veel klachten van inwoners bereikt de gemeente en ook via inspraak komt verkeersveiligheid in woongebieden en bij scholen vaak aan de orde.

In het jaaractieplan 2013 van de politie, dat in het najaar aan de gemeenteraad wordt aangeboden, staan deze vier prioriteiten nader uitgewerkt.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*