Leefbaar 3B zet zich in voor een veiliger Lansingerland: het nieuwe veiligheidsbeleid

Afgelopen woensdag 10 april behandelde de commissie AB het Integraal Veiligheidsbeleid 2024 – 2027. Het veiligheidsbeleid is een wettelijke verplichting, maar wel een enorm belangrijke voor Leefbaar 3B. In het veiligheidsbeleid worden de strategische kaders vastgesteld en de prioriteiten gedefinieerd waar de gemeente op inzet.

Woordvoerder Terry Duivesteijn bracht het veiligheidsbeleid van papier terug naar de werkelijkheid. Door middel van een casus in Lansingerland, waar een inwoner, Mieke, enorm veel overlast ervaart, werd het veiligheidsbeleid getoetst.

De doelstelling van het veiligheidsbeleid luidt: “in het algemeen streven we naar handhaving van het rapportcijfer ‘veiligheid in onze buurt’ en een afname van het aantal misdrijven”. Alleen misdrijven benoemen vinden wij onjuist. Daar heeft Mieke bijvoorbeeld niks aan. Mieke wil een afname van overlast hangjongeren, geluidsoverlast, burengerucht, openbare dronkenschap, drugsgebruik, samenscholingen en hinderlijk drankgebruik. Allemaal zaken die geen misdrijven zijn, maar zogeheten overtredingen. Misdrijven kunnen alleen staan in het Wetboek van Strafrecht, maar de APV die wij opstellen, bestaat per definitie alleen uit overtredingen. Leefbaar 3B overweegt hiertoe een amendement.

Wijkboa’s: In de begroting werd bezuinigd op het aantal boa’s. Dat betekent voor Mieke dat er geen boa beschikbaar is als zij voor de 100e keer een melding maakt van overlast. En in de begroting werd bezuinigd op de doorontwikkeling van de functie wijkregisseur-boa. Dat klinkt ambtelijk als een makkelijke bezuiniging, maar wat betekent dat nou werkelijk? Wijkboa’s zijn zichtbare gastheren en vrouwen van de gemeente die het reilen en zeilen binnen de wijken goed kennen, die kunnen verbinden, de-escaleren en handhaven waar dat nodig is. En zo’n wijkboa is nou precies wat Mieke nodig heeft. Want de casus is natuurlijk niet zo simpel als het wegsturen van hangjongeren. De parkeergarage is namelijk privé terrein en de gemeente geeft aan daar geen rol in te spelen m.b.t. handhaving. Maar de wijkboa kan wél een stapje verdergaan: in gesprek gaan met de ondernemer, in gesprek met de hangjongeren, in gesprek met de wijkagent, maar bovenal contacten onderhouden met Mieke, zodat zij er niet alleen voor staat.

Maar liefst 4 boa’s bezuinigde het college in de conceptbegroting weg onder het mom: we kunnen ze niet vinden. Leefbaar 3B amendeerde er 2 terug. En wat blijkt? Die 2 vacatures zijn nu al vervuld. Leefbaar 3B riep de burgemeester op direct door te gaan met werven op de overige FTE, zodat we de Leefbaar-norm van 1 boa op 5.000 inwoners halen.

Cameratoezicht: Dit wordt gezien als een belangrijk instrument voor handhaving en preventie. Leefbaar 3B wil dat het veiligheidsbeleid hier specifieke aandacht aan besteedt. Dat heeft het niet gekregen. Op vragen wanneer het camerabeleid aan de raad wordt voorgelegd, gaf de burgemeester tijdens de commissie aan dat het camerabeleid wettelijk bepaald is. Dat vinden wij te karig. Leefbaar 3B wil dat tijdelijk cameratoezicht, na een zorgvuldige afweging, ingezet wordt op hotspots van overlast en criminaliteit. Wij snappen niet waarom dit niet benoemd is in het veiligheidsbeleid, terwijl het nota bene in het coalitieakkoord staat. De burgemeester gaf aan dat de raad kan meedenken over het lokale camerabeleid.

Buurtpreventie: Buurttoezicht Lansingerland, een van de grootste initiatieven in Lansingerland en zeer gewaardeerd door Leefbaar 3B, dient een goed georganiseerde ketenpartner te worden waar de gemeente goed mee samenwerkt. De relatie tussen gemeente en BTL is momenteel verre van goed. In overleg met BTL hebben de politieke partijen gesproken met BTL hoe dit weer op de rit kan worden gezet. Leefbaar 3B, CDA en VVD hebben BTL en de gemeente gevraagd weer tot elkaar te komen: BTL professionaliseert in een rechtsvorm en de gemeente gaat met BTL weer om de tafel zitten.

Hartveiligheid: Bij de behandeling van de uitgangspunten heeft Leefbaar 3B aangegeven dat de hartveilige gemeente wat ons betreft in het veiligheidsbeleid verankerd zou moeten worden. Veiligheid is wat ons betreft namelijk ook dat je jezelf veilig voelt omdat er hulp in de buurt is als er iets acuut met je gezondheid gebeurt. Dat er genoeg burgerhulpverleners in Lansingerland zijn, dat er een AED in de buurt is, dat een ambulance er binnen enkele minuten kan zijn.
De hartveilige gemeente heeft het nu niet gehaald in het veiligheidsbeleid omdat het college aangeeft dat het in het collegewerkprogramma zit. Die redenering volgen wij niet: het veiligheidsbeleid is beleid, het collegewerkprogramma en coalitieakkoord zijn dat niet. Duivesteijn riep de andere fracties op zich te scharen achter de ambitie dat er in Lansingerland niemand meer onnodig overlijdt bij een reanimatie. Leefbaar 3B overweegt ook hierop een amendement en rekent op raadsbrede steun.

De overige punten die Leefbaar 3B eerder had benoemd, zijn voldoende opgenomen in het veiligheidsbeleid (handhaving, verwarde personen, schrappen ‘flexibiliteit’).

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*