Afsluitingen bij Herenstraat en in Noordeindseweg – Paal in Herenstraat blijft aanwezig

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

Sinds eind februari 2013 is er veel te doen over de afsluiting van de Noordeindseweg zoals in 2008 vastgesteld in het mobiliteitsplan van de gemeente Lansingerland. In 2008 hebben alleen de fracties van Leefbaar 3B en Partij tot behoud Huis de Haas tegen dit voorstel gestemd, vanwege de te verwachten verkeersoverlast, zowel voor bewoners van de Sterrenweg als de toekomstige bewoners van Naardermeerstraat en de Markermeerstraat.

Eerlijk is eerlijk, vele inwoners doen nu vermoeden dat het een speeltje van de politiek is. Uiteraard is dat onjuist. De argumenten om de Noordeindseweg af te sluiten hadden betrekking op het autoluw maken van het centrum (geen verkeersader, waardoor centrum wordt opgesplitst), veiligheid voor fietsers en de dijk waarop Noordeindseweg ligt, kon op termijn e verkeersintensiteit niet aan. De huidige ontstane situatie zoals voorspeld, is helaas uitgekomen. Leefbaar 3B had liever geen gelijk gekregen.

Leefbaar 3B is voorstander van heropening van de Noordeindseweg. Wij realiseren ons daarbij dat een andere groep inwoners zich benadeeld zal voelen. Dit bleek gisteren al bij het flyeren, dat iemand ons wees op waardedaling van zijn huis. Maar in de afweging persoonlijk versus algemeen belang prevaleert het algemeen belang.

Een andere uitvoering van het mobiliteitsplan betreft het plaatsen van een paaltje in de Herenstraat. Het plaatsen van dit paaltje heeft als doel de Herenstraat verkeersluw te maken. Tijdens het lijsttrekkersdebat van 24 februari bij Ondernemend 3B maakte dit onderwerp de gemoederen los. Zowel voor Leefbaar 3B als voor CDA, PvdA en VVD reden om dit “spontaan” op de raadsvergadering van 27 februari bespreekbaar te maken.

Leefbaar 3B fractievoorzitter Jan Pieter Blonk pleitte om, vooruitlopend op een brede heroverweging van het verkeerscirculatieplan Berkel Noord, de paal in de Herenstraat voorlopig naar beneden te laten. Leefbaar 3B was een roepende in de woestijn. Alle andere partijen, op de eenmansfractie van Neeleman na, gaven aan dat de paal in de Herenstraat het overgrote deel van de dag omhoog moet. Dat dat leidt tot een verkeersonveilige situatie werd op de koop toegenomen. Dit alles in een schril contrast zoals het debat van de lijsttrekkers een paar dagen eerder bij Ondernemend 3B is verlopen. De debatleider sloot af met: Het is duidelijk, er is een ruime meerderheid om de paal in de Herenstraat te verwijderen. Een aantal lijsttrekkers is dit wel heel snel vergeten.

De “spontane” motie van CDA en PvdA, waarbij tijdens de vergadering ook de VVD zich aansloot, volstond met de waarneming van de ongewenste knippen in de Herenstraat en Noordeindseweg en wilde eerst een nader onderzoek afwachten. Uitkomsten van het rapport worden in het tweede kwartaal aan de raad voorgelegd. Leefbaar 3B wil daar niet op wachten. Leefbaar 3B neemt de signalen van 1800 inwoners en 23 ondernemers zeer serieus.

Er bestond geen verschil van inzicht over de door de Leefbaar 3B woordvoerder gedane oproep om het verkeerscirculatieplan Berkel Noord echt opnieuw integraal te bekeken. Het gaat dan om het gebied omsloten door de Klapwijkseweg, Oostmeerlaan, Planetenweg, Oostersingel en Berkelsedijk, dus inclusief het centrum van Berkel.

Resumerend :

Leefbaar 3B pleit er voor de afsluitingen bij de Herenstraat en de Noordeindseweg bij de Planetenweg te verwijderen en tegelijkertijd de Noordeindseweg tussen Planetenweg en Berkel centrum en de Herenstraat in te richten als 30 km-gebied en te sluiten voor vrachtverkeer, behalve als de bestemming een bedrijf aan de Noordeindseweg of de Herenstraat is. In feite op dezelfde wijze zoals dat voor de Rodenrijseweg nu het geval is. Ook moet aan het eind van de Noordeindseweg vlak bij Zoetermeer automobilisten en vrachtwagenchauffeurs duidelijk worden dat de Noordeindseweg na de Planetenweg een 30 km-zone is en verboden is voor doorgaand vrachtverkeer. Uit de totale heroverweging, met gebruikmaking van burgerparticipatie, zal moeten blijken of dit idee van Leefbaar 3B stand houdt. Vooruitlopend op deze integrale afweging is het in het belang van de verkeersveiligheid heel verstandig de paal in de Herenstraat naar beneden te laten totdat de totale heroverweging is afgerond.

3 Comments

 1. Absoluut en volledig eens met het voorstel in het resume. Ik vind het te krankzinnig voor woorden dat de al eeuwen bestaande doorgaande verbindingsweg van Berkel naar Zoetermeer onderbroken is. Het is te vergelijken met het afsluiten van een deel van de Hoeksekade op doordeweekse dagen. Waardoor het doorgaande verkeer van de Rottekade naar Bergschenhoek een belachelijke omweg moet maken. Zoals terecht gesteld wordt dient ook in dezer het algemeen belang het belang van een handjevol individuele bewoners te overstijgen.

 2. Als het over veiligheid gaat dan slaat deze beslissing van de Noordeindseweg en de knip in de Herenstraat nergens op.
  Het is er alleen maar onveiliger op geworden. De fietsters gingen vroeger al over de Sterrenweg omdat de NEW te duk
  en gevaarlijk was..
  Nu worden fietsers voor hun sokken gereden op de Sterrenweg of op kruispunt bij de Wilgenlaan.
  Wat betreft de rust voor de bewoners op de NEW. Toen zij daar hun huis kochten wisten ze dat het een drukke weg
  was, daarbij hoort ook een ander prijskaartje aan hun huis, anders dan als zij op de Sterrenweg een
  huis hadden gekocht. Dus niets waardedaling mocht de NEW weer open gaan.
  Een gemeente vaart wel bij een goede doorstroom van verkeer, zeker naar het centrum toe.
  En zonder ondernemers is Berkel en Rodenrijs niets. Omliggende gemeente kwamen altijd naar Berkel en Rodenrijs
  toe vanwege de diversiteit aan winkels. Ik denk dat dat in de toekomst gaat veranderen, omdat het bijna
  niet mogelijk is om met een auto naar onze gemeente te komen.
  Ik hoop dat Leefbaar3b iets kan betekenen voor de burgers van Berkel, want op deze manier gaat het helemaal
  fout met ons dorp.
  Ik overweeg om dan ook te gaan verhuizen, want plezieriger word het er niet op.

 3. Wat ik nog vergeet te melden is dit:
  Wellicht is het iets om te onderzoeken of dit waar is.
  Ik heb gehoord dat er percelen grond aan het afgesloten
  stuk NEW verkocht zijn en dat er afspraken zijn gemaakt met
  de toekomstige bewoners dat dit stukje weg gegarandeerd afgesloten
  blijft.
  Misschien dat er daarom niet naar de burger geluisterd wordt, gaat
  het allemaal weer om geld.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*