Dialoog verkleint kloof tussen overheid en inwoners

Leefbaar3B_DialoogIn de afgelopen week hebben dialoogbijeenkomsten plaatsgevonden in zowel Berkel en Rodenrijs als in Bergschenhoek en Bleiswijk die inhoud geven aan het gebruik maken van talenten en kennis van inwoners. Immers, de overheid heeft niet alle wijsheid in pacht.

In elk van de drie kernen van Lansingerland begon de avond met een welkom van Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn. Direct daarna hebben alle aanwezigen zich voorgesteld. Op de drie avonden waren tussen de 40 en 50 aanwezigen, waarvan gemiddeld zo’n 30 inwoners. De burgemeester, alle wethouders, gemeenteraadsleden en ambtenaren waren ook op de drie avonden present.

Lees meer

Tijdens de voorstelronde werd gevraagd aan te geven wat ieder aantrekkelijk vindt in Lansingerland of meer specifiek in hun woondorp Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek of Bleiswijk. Samenvattend kan gezegd worden dat de inwoners het fijn vinden om te wonen in de drie kernen van Lansingerland. Dat komt ook overeen met eerdere onderzoeken en de peilingen die Leefbaar 3B jaarlijks tijdens de braderieën in Bleiswijk en Berkel houdt.

Bleiswijk

Voor Bleiswijk zijn kleinschaligheid, de dorpsmentaliteit, het intensieve verenigingsleven en de directe ligging aan de Rottemeren de belangrijkste aantrekkelijkheden van de kleinste van de drie Lansingerlandse kernen.

Bergschenhoek

In Bergschenhoek hebben de inwoners aangegeven blij te zijn met de mooie locaties: de Leeuwenkuil, het Bergse Bos, het Polderhuis, en de prachtige sportaccommodaties. De activiteiten van het Buurttoezicht worden heel hoog gewaardeerd. Zeer gewaardeerd is de aanwezigheid van twee wijkagenten geweest bij de dialoog in Bergschenhoek.

Berkel en Rodenrijs

De inwoners gaven in de bijeenkomst in Berkel en Rodenrijs aan het heel fijn te vinden om in Berkel en Rodenrijs te wonen. Het is ook een ideale woonplaats om je kinderen te laten opgroeien. Het aantrekkelijke winkelcentrum in Berkel, zeker ook met de meest recente uitbreiding, krijgt een hoge waardering. Hoge verwachtingen zijn er van het nu in ontwikkeling zijnde groen- en recreatiegebied De Groenzoom, gelegen tussen Pijnacker en Berkel en Rodenrijs. Net als in de twee andere kernen van Lansingerland zijn ook in Berkel en Rodenrijs de goede voorzieningen op het gebied van sport en vrije tijd erg aantrekkelijk voor de inwoners.

Belangrijke suggesties die gedaan zijn tijdens de drie avonden en nader uitgewerkt moeten worden:

 • Het cultuurhuis, samenvoegen van verschillende activiteiten in één accommodatie;
 • Instellen van een Sportraad;
 • De overdracht van bevoegdheden en de daarbij behorende financiële middelen aan sportorganisaties;
 • Groenonderhoud in de wijk overdragen aan de inwoners;
 • Aanpak overlast hondenpoep;
 • Breder inzetten van buurttoezicht;
 • Het multifunctionele gebruik van gebouwen;
 • Verbeteren onderlinge samenwerking van(sport)verenigingen en (welzijns)organisaties;
 • Delen van kennis en ervaring;
 • Dagrecreanten door gezellige horeca en bruisende dorpskernen langer aan dorpskernen binden;
 • Meer promotie (binnen en buiten Lansingerland) van de ontspanningsmogelijkheden in het recreatiegebied De Rottemeren;
 • Duurzaamheid is een belangrijk thema dat ook in Lansingerland van belang is;
 • Lansingerland app, waardoor op een gemakkelijke wijze alle mogelijkheden betreffende sport, recreatie en cultuur op een eenvoudige wijze zichtbaar worden en de route er heen te zien is.

Leefbaar 3B is erg verheugd over de wijze waarop de dialoog met de inwoners is gestart. Immers de inwoners krijgen een rol in het besluitvormingsproces. Verder sluit het naadloos aan bij het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B. De Doe-democratie; gebruik maken van kennis, kunde en vaardigheden van inwoners. Critici zullen zeggen, het moet toch bezuinigingen opleveren. Dat zal ongetwijfeld ook gebeuren, echter de mate waarin is nog onduidelijk. Maar er zijn wel veel goede ideeën door inwoners ingebracht en de wil bij iedereen om er iets moois van te maken is groot. De Doe-democratie leeft.

Begin juni worden de bijeenkomsten voortgezet en zijn alle suggesties van de drie dialoogavonden verwerkt en moet helder worden wat de kansen zijn en wat de kracht is van Lansingerland en hoe dat wordt opgepakt. Tot en met 6 april (2e Paasdag) kunt u deelnemen aan de digitale dialoog via https://www.iodc.nl/mrIWeb/mrIWeb.dll?I.Project=ABPLANS15B_OPEN op de site van de gemeente Lansingerland.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*