Meer transparantie bij bestemmingsplannen.

Bij het bespreken van het bestemmingplan Rottezoom in de commissie Ruimte van 17 september heeft de woordvoerder van Leefbaar 3B Lenneke van ‘t Hof de opgelegde vertrouwelijkheid van de 9 ingediende zienswijzen ter discussie gesteld.

De opgelegde vertrouwelijkheid  zou te maken hebben met de privacy van de indieners.  Bij de beantwoording van wethouder Henk de Paepe bleek dat de Raad van State hierover een uitspraak heeft gedaan dat alleen op grond van de privacy deze stukken niet als vertrouwelijk mogen worden bestempeld.
De wethouder zal er voortaan op toezien dat zienswijzen bij de vergaderstukken gevoegd worden, waardoor deze voor alle inwoners toegankelijk zijn.

Bij het bespreken van het bestemmingsplan Rottezoom in de raadsvergadering van 27 september j.l.,heeft de woordvoerder van Leefbaar 3B , Cheryta Buijs, opnieuw de wijze van berichtgeving aan de orde gesteld als wijzigingen van een bestemmingplan na het indienen van een zienswijze zich voordoen.
De wethouder verzekerde de commissie dat bij belangen van individuele inwoners deze vooraf bij de wijzigingen betrokken zullen worden.
In het geval dat een adviseur van de individuele bewoner bij de wijziging betrokken wordt, zal er in de toekomst door de gemeente vooraf gevraagd worden naar een machtiging om voor de individuele bewoner te mogen optreden, dit om misverstanden, die er in het verleden zijn geweest hieromtrent, te voorkomen.

Uit het oogpunt van een optimale communicatie naar alle inwoners bij wijzigingen die na het indienen van zienswijzen zijn aangebracht, beloofde de wethouder bij het ter inzage leggen van een bestemmingsplan een tekst toe te voegen die erop wijst dat een bezwaar op een wijziging nog bij de raad ingediend kan worden mondeling door inspraak of schriftelijk maar wel voordat deze het bestemmingsplan vaststelt.

Nadat de raad het bestemmingsplan heeft vastgesteld is alleen nog beroep mogelijk binnen een genoemde termijn bij de Raad van State.
Het lezen van de stukken die als beraadslaging aan de commissies worden voorgelegd is voor inwoners soms van cruciaal belang, en geeft de inwoner de laatste kans om onjuistheden of onvolledigheden aan de kaak te stellen, door de commissieleden of raad hierover tijdig te informeren en dus voordat het bestemmingplan door de raad wordt vastgesteld.

Vergaderstukken kunnen via de www.lansingerland.nl  onder kopje Gemeente onder Vergaderschema gelezen of gedownload worden. Ook kunt u via deze site onder het kopje Activiteiten het vergaderschema van de gemeente inzien.

Het bestemmingplan Rottezoom is met algemene stemmen gewijzigd vastgesteld door de raad.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*