Stop met verdeeldheid zaaien over verkeerscirculatieplan Berkel Noord

Leefbaar 3B fractievoorzitter Wouter Hoppenbrouwer is zeer teleurgesteld in de opstelling van zowel de PvdA als in het bijzonder van de VVD. Begin augustus nemen zij de stelling in dat het college niet voldoet aan haar informatieverplichting aan de gemeenteraad om haar besluit over het verkeercirculatieplan Berkel Noord openbaar te maken. Onzin, het openbaar maken van deze beslissing staat en stond totaal niet ter discussie. Het college heeft echter gemeend, vanuit zorgvuldigheid, de openbaarheid op te schorten totdat iedereen terug is van de zomervakantie. Hierdoor wordt iedereen op hetzelfde moment geïnformeerd en krijgen de vele belangenvertegenwoordigers op hetzelfde moment gelegenheid om voor hun belangen op te komen.

Het artikel in het Algemeen Dagblad van 14 augustus 2014 gooit nog eens extra olie op het vuur door onwaarheden aan het papier toe te vertrouwen. Zo zou het “wegenplan” meer dan een jaar geleden zijn vastgesteld. Kletspraat. Naar aanleiding van allerlei onderzoeken en heroverwegingen heeft het college op 22 juli 2014 een voorstel vastgesteld dat aan de gemeenteraad wordt aangeboden. Nu is het aan de gemeenteraad en haar inwoners om alle belangen af te wegen en wat goed is voor Lansingerland in casu wat het beste is voor de dorpskern Berkel.

Uitspraken van VVD fractievoorzitter Leon van Noort dat het college botweg weigert de raad en de inwoners te informeren, lijkt op doelbewust verdeeldheid zaaien in de Lansingerlandse politiek en haar samenleving. Een partij, die in mei 2014 als beoogd niet-coalitiepartij weigerde mee te denken over het coalitie akkoord, omdat het debat in de raad moest plaatsvinden, toont u een heel ander gezicht. Als VVD fractievoorzitter zoekt hij de media op om het debat nu wel buiten de gemeenteraad te voeren.

Leefbaar 3B vreest door recente ophef in de media de discussie over de verkeerde zaken gaat en er een niet-constructieve sfeer wordt gecreëerd. De discussie moet eerst gaan over wat willen wij met de dorpskern Berkel. Willen wij een dorpskern die gescheiden wordt door een verkeersader of willen wij een dorpskern waar wandelen en uitbreiding van terrassen centraal staan. Dat is een keuze. Die cruciale keuze is bepalend voor de uiteindelijke keuzes rondom de verkeersstromen in en rondom Berkel.

Leefbaar 3B is voorstander van een levendige en bruisende dorpskern en laat zich 4 september graag door het college informeren over de af- en overwegingen die zij hebben gemaakt. Wouter Hoppenbrouwer roept de collega politieke partijen op om samen de voorstellen van het college te beoordelen op inhoud en niet op emotie en op wij-zij gedrag. Daar is Lansingerland en haar dorpskern Berkel niet mee gediend.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*