Ongelijke behandeling van politieke lokale partijen

Bij de indiening van het wetsvoorstel van de Wet financiering politieke partijen lijkt minister Plasterk er op uit te zijn om de lokale partijen, waaronder Leefbaar 3B, de nek om te draaien. Dat alles ter versterking van de landelijke politieke partijen in de gemeenteraden.

De huidige Wet financiering politieke partijen bevat regels voor de subsidiëring van politieke partijen en de financiering van politieke partijen (de administratie en openbaarmaking van financiële bijdragen). Beiden wetten richten zich op politieke partijen die met een zetel in de Tweede of Eerste Kamer vertegenwoordigd zijn. Politieke partijen die niet met een zetel vertegenwoordigd zijn in de Tweede of Eerste Kamer kunnen geen aanspraak maken op rijkssubsidie.

Per gemeenteraadsverkiezing neemt de vertegenwoordiging van lokale politieke partijen toe en is feitelijk de grootste politieke beweging in Nederland. Vanuit historisch perspectief krijgen landelijke politieke partijen financiële ondersteuning in het uitdragen van een bepaalde ideologie en dat is hun goed recht. Hierdoor kunnen de decentrale afdelingen van landelijke partijen profiteren van de subsidie, die de landelijke partijen op grond van de huidige wet toekomen.

Leefbaar 3B en vele collega lokale partijen in heel Nederland pleiten voor een gelijkwaardige behandeling van alle partijen die in de gemeenteraad zijn vertegenwoordigd en niet dat gemeenteraadsfracties van landelijke partijen gunstiger worden behandeld dan lokale partijen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*