Zeeheldenbuurt

De Zeeheldenbuurt in Bleiswijk krijgt een opknapbeurt. Dat is noodzakelijk om deze wijk weer aan de moderne eisen van deze tijd te laten voldoen, niet alleen voor wat betreft de technische staat maar ook voor wat betreft de inrichting van de wijk.

Het is een belangrijk project voor de bewoners omdat het direct van invloed is op hun dagelijkse leefomgeving. Veel aspecten spelen daarbij een rol. Het gaat om leefbaarheid en leefbaarheid wordt bepaald door vele facetten.

Veiligheid, spelen, begaanbaarheid, parkeren, groen, verlichting, etc. etc. Maar Leefbaarheid gaat ook over: Samen aanpakken, verdraagzaamheid, leefregels met elkaar bepalen, samenleven met jong en oud, ruimte geven aan elkaar, maar ook rekening houden met elkaar.

Bij de start van het project was ik getuige van veel scepsis. Terecht, want eerder was een project van start gegaan om de inbreng van de bewoners in beeld te brengen. En er was eigenlijk, om het voorzichtig uit te drukken, nog maar weinig mee gedaan. Met de positieve inbreng van vele bewoners schouwden we de wijk. Eerst met de kinderen en later met de volwassenen. Enkele weken geleden was daar het resultaat. Een 60-tal enthousiaste kinderen die aan de slag gingen met tegels om hun eigen speelroute straks in de wijk mee te kunnen markeren. Groot was het enthousiasme en het resultaat mag er ook zijn. Het was een bijzonder geslaagde middag. Alle lof aan onze jeugdigen, die zulke mooie tegels kunnen maken. Heel lekker waren ook de cakejes die door één van de bewoonsters waren gemaakt voor alle kinderen van deze middag en ’s avonds voor de ouderen.

In de avond was ik aanwezig bij de bijeenkomst met de volwassenen. Opnieuw was het enthousiasme zichtbaar bij al diegenen die naar het resultaat kwamen kijken van hun eigen inbreng in het project. En jawel, men herkende zich in grote mate in de ontwerpen. Hier en daar werden er nog wat puntjes op de spreekwoordelijke “i” gezet. En een enkeling moest ervaren dat hij/zij de boot een beetje had gemist door niet mee te doen in het ontwikkelproces. Met elkaar hebben we kunnen vaststellen dat hier echt met groot enthousiasme door de bewoners van de wijk is gewerkt aan hun eigen leefomgeving die vorm zal krijgen zoals zij dat graag wensen.

Succes heeft altijd vele vaders. Maar hier wil ik de wijkbewoners vooral die eer gunnen. De inzet verdient eigenlijk alleen maar een dikke pluim op de hoed van al die bewoners die hier met zoveel enthousiasme en ambitie aan hebben gewerkt. En mag ik in die waardering nu ook eens alle medewerkers voor en achter de schermen betrekken die de voorwaarden hebben geschapen om deze vormgeving zo mogelijk te maken. Van 3B-wonen, van de brandweer die aanwezig was met rookmelders, van Dunea, de waterleidingmaatschappij, van jeugdzorg, die met veel informatie acte de presence gaf, van onze wijkagent Hans en zijn collega’s, maar ook onze eigen of ingehuurde medewerkers. Ook aan hen is dit succes te danken. En nu met voortvarendheid verder, de schop in de grond, aan de slag! U wordt door de gemeente op de hoogte gehouden.

Henk de Paepe
wethouder namens Leefbaar 3B
verantwoordelijk voor o.a. wijkbeheer

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*