Oostersingel/Planetenweg feestelijk geopend

Donderdag 10 november heeft Leefbaar 3B wethouder Henk de Paepe de prachtig nieuw ingerichte Oostersingel en Planetenweg officieel weer geopend. Maanden van hinder en overlast, helaas noodzakelijk om de twee oude wegen te vernieuwen, liggen achter ons. Dat de omleidingen beter aangegeven hadden moeten worden was een minpunt ten tijde van de uitvoering van de reconstructie van de beide wegen.

Zoals de twee wegen er nu bij liggen kan gesproken worden van een goede verbetering ten opzichte van de oude situatie. Minder lawaai door het gebruikte asfalt en veilig, mede gezien de kwetsbare gedeelten waar heel duidelijk op een tweetal plaatsen (school en scherpe bocht) zowel door de fysieke inrichting als bebording een 30 km regime is ingesteld. Dat bij de oversteken ter hoogte de huisartsenpraktijk en fietsoversteek landscheiding geen 30 km gebied is ingesteld, zien wij gezien de overzichtelijkheid bij de huisdokter en de ligging net voor de rotonde niet als gevaarlijk. Verstandig vinden wij dat het college elf van de dertien wensen van de Klankbordgroep bewoners heeft overgenomen.

1 Comment

 1. Geacht Leefbaar 3B,

  De Planetenweg en Oostersingel zien erop zich netjes uit.
  De wegen voldoen echter niet aan de regels opgesteld voor GebiedsOntsluitingsWegen (GOW)
  Het gevolg van een verkeerde besluitvorming hierover is dat er een onbeperkte hoeveelheid verkeer kan rijden.
  Geluidshinder en mogelijk ook fijn stof, waar de aanwonenden mee te maken hebben, gaan de perken te buiten.
  Het profiel van beide wegen is bovendien te smal waardoor fietsers en voetgangers niet afgeschermd kunnen worden door zogenaamde obstakelvrije zones.
  Deze zones zijn bedoeld om voertuigen die van de weg raken “de ruimte te geven” zodat een botsing met ernstige gevolgen (vrijwel) wordt voorkomen.
  Weliswaar heeft de gemeenteraad van Berkel en Rodenrijs in 2005 reeds het verkeerde besluit genomen om Planetenweg en Oostersingel tot gebiedsontsluitingsweg op te schalen.
  Verwacht werd echter dat de gemeente Lansingerland met het aanstellen van terzake deskundig personeel en de stelling dat van een grotere gemeente meer daadkracht kan worden verwacht (een tweetal van meerdere redenen om de 3B gemeenten samen te voegen) en een partij als Leefbaar 3B met het uitgangspunt te streven naar een gezonde en rustige leefomgeving de zaak weer op het goede spoor zouden brengen.
  Als lid van Leefbaar 3B schaam ik mij voor de wijze waarop de Planetenweg en de Oostersingel ten onrechte blijven bestempeld als gebiedsontsluitingsweg. In mijn ogen een foute stellingname!

  Met vriendelijke groeten,
  J.G. Hulst, van Anrooystraat3, 2651 VS Berkel en Rodenrijs.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*