Najaarsnota 2011

De najaarsnota is op 10 november behandeld in de raadscommissie Algemeen Bestuur van de gemeente Lansingerland. Het college legt door middel van de najaarsnota tussentijds verantwoording af over de uitvoering van de lopende begroting. Tevens geeft het college een prognose voor de rest van het jaar. De verwachting is dat we met een verlies van een ton het jaar zullen afsluiten. In verhouding tot de totale omvang van de begroting een klein bedrag.

Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester gaf aan dat, als echter wat verder wordt gekeken, vrij veel activiteiten duurder uitvallen of minder opbrengen dan oorspronkelijk geraamd. Zo zijn er kostenoverschrijdingen bij de WMO, bij de aanleg van wegen en bruggen en moest er op enkele stukken grond verlies genomen worden omdat de marktwaarde lager is geworden dan de boekwaarde. Verder brengen de bouwleges minder op dan verwacht.

Hiertegenover staan minder kosten door uitstellen van investeringen, minder loonkosten dan begroot en extra inkomsten onder andere door extra Rijksbijdragen.

Er is verbetering ten opzichte van 2010, maar Leefbaar 3B vindt dat de controle op de uitgaven moet worden versterkt. Bovendien moet het college eerder naar de gemeenteraad komen als iets duurder wordt dan begroot of activiteiten moeten worden uitgesteld. Nu wordt de raad te veel voor voldongen feiten geplaatst. Het zou ook duidelijker moeten zijn waar de raad dan nog wel kan kiezen en waar niet meer. Dit is dan ook de insteek die de Leefbaar 3B fractie kiest bij de discussie over de verbetering van de begrotings- en verantwoordingscyclus.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*