Saldo Nul A13/A16

Horen,zien,ruikenHet lijkt te mooi om waar de te zijn. Saldo Nul (niet horen, niet zien, niet ruiken) voor wat betreft het geluid, is haalbaar zegt de Rotterdamse wethouder Pex Langenberg, naar aanleiding van de namens de Metropoolregio gedane geluidsberekeningen voor Saldo Nul. Op de wijze waarop deze Saldo Nul wordt berekend is nog veel te overleggen. Over het “niet zien” zijn we ook nog niet uitgesproken. Geluidsschermen tot wel 9 meter hoog geven niet bepaald een goed beeld van “niet zien.”

lees meer

Er is nog geen sprake van validatie van de berekeningen over fijnstof, waarvan Rijkswaterstaat (RWS) zegt dat de invloed van de nieuwe A13/A16 daar nauwelijks invloed op heeft. Bij deze berekeningen van RWS zijn ook heel wat vraagtekens te zetten. We zijn er dus nog lang niet. Daarbij komt ook nog dat in geen enkele berekening van wie dan ook duidelijkheid wordt gegeven over de jaarlijkse kosten van onderhoud en beheer, terwijl er een duidelijke relatie is tussen investering en beheer. Voorkomen moet worden dat later gezegd wordt in 2015 is een besluit genomen dat “Penny wise and Pound foolish” was. Beknibbelen op investering en de hoofdprijs voor het onderhoud.

Leefbaar 3B vindt dat de variant van de Bewonersgroep Rodenrijs-West (BGRW) een eerlijke kans moet krijgen. Dat is tot op de dag van vandaag niet het geval. Het lijkt er steeds meer op dat RWS en minister Schultz de financiële onderbouwing van de verdiepte ligging van de N471 in combinatie met de ligging op maaiveld van de A13/A16 bij de kruising van de twee wegen onjuist beoordelen. Als de aarden wal waarop de A13/A16 ligt (op sommige plekken 12 rijbanen breed), lager is en daardoor de schermen ook lager kunnen zijn, scheelt dat enorm veel investeringen (zie ook in de berekeningen Saldo Nul van de Metropoolregio). Ook de glazen tunnelmond bij Ommoord moet een goede kans krijgen. Dat daar nu al veel lawaai is, betekent niet dat er dan nog meer geluid bij kan.

Het lijkt er op dat de minister maar blijft doorduwen om het Ontwerp Tracébesluit (OTB) begin juni te publiceren. Naast de raad van Lansingerland heeft ook de Bestuurlijke Afstemmingsgroep (BAG) gevraagd het OTB niet eerder dan in september te publiceren, zodat de bewonersorganisaties, de beide gemeente en de BAG zelf meer tijd hebben om te reageren richting minister met het doel om te kunnen bewerkstelligen dat het OTB “Saldo Nul proof” is.

Saldo Nul (Niet horen, niet zien, niet ruiken) is nog lang niet in zicht. Minister Schultz, u en Rijkswaterstaat zijn zo trots als een pauw met het resultaat Saldo Nul voor de A4 tussen Schiedam en Delft. Gunt u dat de ook de inwoners van Lansingerland, Rotterdam-Schiebroek, Hillegersberg en Ommoord. We verdienen het ook: HSL, vliegveld en A13/A16.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*