Een veilig thuis voor alle inwoners van Lansingerland: Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling

Hoe wordt de Regiovisie huiselijk geweld en kindermishandeling uitgevoerd?
Die kernvraag stond centraal tijdens de commissievergadering van 11 april. Het is een regiovisie, waar je het moeilijk mee oneens kunt zijn: een visie die draait om het bieden van een veilig thuis voor alle inwoners van Lansingerland. Maar, zoals Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich aangaf, moeten we eerlijk zijn:
Hoe gaan we dit concreet realiseren? Waar is het gedetailleerde stappenplan?

Het ontbreken van een gedetailleerd stappenplan roept vragen op over de effectiviteit van de voorgestelde maatregelen. Het is van groot belang dat er een concrete en transparante aanpak komt, waarbij de focus ligt op het verbeteren van de toegang tot hulp voor slachtoffers, het wegnemen van angst bij melders en het versterken van lokale teams.
Er zijn al verschillende initiatieven gestart, zoals een verbeterde aanpak van huiselijk geweld en kindermishandeling. We zien al positieve ontwikkelingen in de uitvoering, zoals een toename van vertrouwen tussen ketenpartners, betere samenwerking en kennisdeling tussen professionals en meer aandacht voor ervaringsdeskundigen.

Maar wat gebeurt er nu voor de slachtoffers?
Ondanks deze verbeteringen in de uitvoering blijven er nog steeds meldingen binnenkomen bij Veilig Thuis in Lansingerland, zowel van professionals als van inwoners. Dat betekent dat er nog werk aan de winkel is. Geld lijkt niet het probleem te zijn, maar de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) vormt een uitdaging voor informatie-uitwisseling. Dit mag toch geen belemmering vormen voor snelle en effectieve doorverwijzingen?
Hoe kunnen we dit AVG-probleem vermijden zonder afbreuk te doen aan privacy en veiligheid?

Voor woordvoerder Leon Erwich is een praktische stap het gebruik van intakeformulieren. Stel je voor dat we één formulier gebruiken waarop – met toestemming van de slachtoffers – wordt aangegeven dat gegevens gedeeld mogen worden met andere zorginstanties die aangesloten zijn en noodzakelijk zijn voor dit proces. Als de helft van de slachtoffers hiermee instemt, hebben we al 50% winst. Het vermindert de wachtlijsten en bevordert de effectiviteit.

Hoewel we op sociale media vaak zomaar persoonlijke informatie delen, inclusief bankgegevens, blijkt het delen van informatie met betrekking tot onze gezondheid wel ingewikkeld. Natuurlijk moeten we hier op een verantwoorde manier mee omgaan, vergelijkbaar met hoe het gebeurt bij huisartsen en apothekers?

Er wordt ook gesproken over het dadersprofiel.
Leefbaar 3B benadrukt dat het welzijn van de slachtoffers altijd centraal moet blijven staan in de aanpak van kindermishandeling en huiselijk geweld. We moeten niet doorslaan naar de andere kant, waarbij de plegers zich eerder zien als slachtoffer. Het dadersprofiel kan nuttig zijn voor het onderzoek en het voorkomen van toekomstige misdaden, maar het mag nooit ten koste gaan van de zorg en steun aan de echte slachtoffers.
Laten we oog blijven houden en empathie tonen voor degenen die het meest getroffen zijn.

De Adviesraad Sociaal Domein deelt onze zorgen over de uitvoering van de visie. Als gemeente zijn wij verantwoordelijk voor het uitvoeren en realiseren van deze visie. Daarom willen wij van het college een concreet uitvoeringsplan. De vraag is wanneer we dit kunnen verwachten!? We begrijpen dat het in het tweede kwartaal van 2024 wordt opgepakt, maar dat vinden we te vaag. Aangezien het de gemeente zelf is die deze visie gaat uitvoeren, willen we een duidelijkere afspraak van het college over wanneer het uitvoeringsplan gereed zal zijn en wanneer dit plan nog met deze commissie zal worden besproken. De antwoorden op deze vragen zullen schriftelijk worden gegeven.

Laten we samenwerken om deze visie tot leven te brengen. Samenwerking en actie zijn cruciaal om een veilig Lansingerland te realiseren waar huiselijk geweld geen plaats heeft.

In geval van direct nood, bel 112 het alarmnummer
Veilig Thuis Bel 0800-2000 Seksueel geweld Bel 0800-0188

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*