Leefbaar 3B kiest voor behoud bibliotheek in iedere kern

Enige tijd geleden heeft de gemeenteraad besloten om te komen tot de bouw van een zogenaamd community center, een centrale ontmoetingsplaats voor talrijke groepen en activiteiten. Door de economische situatie is het voor de gemeente op dit ogenblik echter belangrijker meer de nadruk te leggen op kostenbesparing dan op het plegen van nieuwbouw. Onderdeel van de discussie over mogelijke bezuinigingen is het opheffen van een of meer van de plaatselijke bibliotheken. Hiervan was al eerder sprake, hetgeen in 2010 voor Leefbaar 3B, VVD en CDA aanleiding was tot het indienen van een motie die vervolgens door de raad werd aangenomen. Daarin werd het College opgeroepen de drie bibliotheken open te houden en te zoeken naar samenwerkingsmogelijkheden met andere partners.

Sinds enige tijd is er sprake van een ontwikkeling waarin de bibliotheken in toenemende mate uitgroeien tot ontmoetingsplaatsen in de drie kernen voor verenigingen, groepsbijeenkomsten, culturele activiteiten en individuele inwoners en daardoor tegelijkertijd een groeiende belangstelling voor wat de bibliotheek zelf te bieden heeft. Zo heeft de vestiging in Bleiswijk van het gemeentelijke servicepunt in de bibliotheek ook geleid tot meer bezoekers voor de bibliotheek zelf. Momenteel is er sprake van dat onder meer Vluchtelingenwerk er huisvesting zal vinden en heeft de gemeente zeer recent in de vestiging in Bergschenhoek het Vrijwilligers Informatie Punt geopend.

Kortom: De bibliotheken ontwikkelen zich steeds meer tot dat wat met een community center wordt beoogd. Zij hebben het voordeel van activiteiten en ontmoeting op drie plaatsen in de gemeente in plaats van één en zijn in exploitatie aanmerkelijk goedkoper. Bovendien past deze ontwikkeling in het gemeentelijk beleid niet meer gemeentelijke gebouwen te exploiteren dan nodig is door het komen vervallen van de momentele huisvesting van Vluchtelingenwerk in Berkel.

Voor de fractie van Leefbaar 3B is dit aanleiding niet langer te kiezen voor de bouw van een community center en besparingen op het gemeentebudget niet te zoeken in het laten verdwijnen van één of meer van de plaatselijke bibliotheken maar de bezuinigingen meer te bereiken door het achterwege laten van deze beoogde nieuwbouw en de bibliotheken te helpen in de ontwikkeling die functie in toenemende mate te gaan vervullen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*