A13/A16

De raad van Lansingerland beslist in de gemeenteraadsvergadering van 29 maart over de tekst van de brief betreffende de ligging en inpassing van de autosnelwegverbinding A13/A16.
Leefbaar 3B  fractievoorzitter Jan Pieter Blonk heeft namens de collegefracties voorgesteld de brief niet in de raad van 23 februari vast te stellen maar later.

Er vindt op dit moment rond de inpassing van de A13/A16 veel politiekinhoudelijke communicatie plaats. De concepttekst van de brief van het college aan de voorzitter van de bestuurlijke afstemgroep A13/A16 kan mogelijk in de komende weken achterhaald worden door verdergaande actualiteit. De actualiteit heeft met name te maken over de gedeelten tussen Bergweg Zuid en Ankie Verbeek-Ohrlaan en de inpassing vanaf de Rotte naar de aansluiting op de A16.

De fracties van Leefbaar 3B, VVD, ChristenUnie en PvdA vinden het strategisch van belang meer tijd te nemen om overleg te plegen met de fracties in de Rotterdamse raad om te proberen de verschillende belangen op elkaar af te stemmen en te trachten een zo groot mogelijke consensus te krijgen over het totale inpassingsplan. Ons doel is een voor Lansingerland meest gunstige inpassing van de weg binnen te halen. Daarom wordt de brief  in de raadsvergadering van 29 maart 2012 vastgesteld. De brief is dan op tijd begin april bij de bestuurlijke afstemgroep A13/A16.

 

Naar verluidt neemt de Rotterdamse raad ook meer tijd voor het opstellen van de reactie naar de bestuurlijke afstemgroep A13/A16. Als Lansingerland nu haar standpunt bekend maakt, zijn wij de komende maand geen gesprekspartner meer bij mogelijk betere inpassingen. Kortom, dan zitten wij niet meer aan tafel. Dus: Zo lang mogelijk ons eigen oordeel opschorten, maar ondertussen intensief overleg voeren op college- en fractieniveau met Rotterdam en Rotterdamse deelgemeenten, met het doel een voor Lansingerland zo gunstig mogelijke inpassing van de weg te bereiken.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*