Raadsbrede HSL motie

Donderdag 23 februari is in de gemeenteraad van Lansingerland een HSL motie met algemene stemmen aangenomen. Het initiatief van de motie kwam van het CDA en de VVD en is later met kleine wijzigingen van onder andere de fractie van Leefbaar 3B ingediend. De Motie is ondertekend door alle fracties in de raad van Lansingerland.

Aanleiding was een aantal toezeggingen van de minister in de Tweede Kamer betreffende de HSL in Lansingerland.

De motie roept het college op:

 1. De minister van I&M met spoed schriftelijk te berichten, dat:
  1. De gemeente de minister te allen tijde houdt aan haar harde toezegging aan de Tweede Kamer, dat de 57 dB(A) in de eindsituatie blijvend zal gelden.
  2. De gemeente er met klem op aandringt, dat de minister zich inspant om in de tussentijd al het mogelijke te doen om de (geconstateerde) geluidsoverschrijding te voorkomen en te verminderen, snelheidsverlaging daarbij inbegrepen.
  3. In het meetplan en de daarbij behorende rekenmethode volledig rekening moet worden gehouden met het scenario, waarbij ook intercitytreinen op het HSL spoor dienst doen.
  4. Het aantal en de locatie van de meetpunten voor de komende metingen een voldoende dekkend geheel dienen te vormen, zodat de geluidsproductie van de HSL in heel Lansingerland in de eindsituatie volledig in beeld kan worden gebracht.
  5. De gemeente van de minister verwacht, dat zij bij het opstellen van het meetplan, de uitvoering van de metingen en verwerking daarvan, intensief wordt betrokken.
  6. De gemeente van de minister verwacht, dat zij ook bij de opzet, uitvoering en evaluatie van de pilot met maatregelen intensief wordt betrokken.
  7. De gemeente van de minister verwacht, voortdurend op de hoogte te worden gehouden van ontwikkelingen, die een invloed kunnen hebben op de toekomstige geluidssituatie.
 2.  Een afschrift van deze brief met begeleidende toelichting te sturen aan:
  1. De Vaste Tweede Kamercommissie voor Infrastructuur en Milieu.
  2. Het Dagelijks en Algemeen bestuur van de stadsregio Rotterdam-Rijnmond.
  3. Gedeputeerde- en Provinciale Staten van Zuid-Holland.

Met het verzoek ondersteuning te verlenen aan het daadwerkelijk realiseren van de toezeggingen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*