Burgerparticipatie

Totaal verschillende geluiden bij de behandeling van de nota burgerparticipatie. Leefbaar 3B en PvdA enthousiast, CDA en  in mindere mate Chr. Unie en D’66 inhoudelijk met kritiek, en de VVD (geheel onverwachts) probleem hebbend met de daarmee verband houdende kosten.

In de nota geeft het college aan met grote bereidheid de burgerparticipatie ter hand te gaan nemen, ambtenaren een andere werkwijze bij te brengen, inwoners veel meer te willen betrekken bij het te voeren beleid en het overdragen van taken als deze beter door inwoners kunnen worden gedaan. Een prima vervolg dus op een van de belangrijkste punten uit het collegeprogramma en zeker voor de fractie van Leefbaar 3B.

Geen aandacht dus voor de kritiek vanuit andere fracties?  Ja hoor, hetgeen naar voren werd gebracht is voor een groot deel waard om aandacht voor te hebben. Maar voor Leefbaar 3B woordvoerder Kees Heugens en voor de  PvdA niet nu,  maar op een later moment.  Heel terecht stelt het college in de nota dat de gemeenteraad een verordening moet gaan opstellen en al die facetten horen onderdeel van die verordening te zijn. De raad kan dan zelf de inhoud regelen en dat is heel wat beter dan af te wachten wat er op ons als fracties afkomt.

Wat de kosten betreft:  Zoals alles kost ook dit geld, maar op voorhand gaan knibbelen op de kosten van zo’n belangrijk beleidspunt is Leefbaar 3B een stap te ver. De raad van 23 februari moet gaan beslissen. Het CDA dat tot nu toe steeds aandrong op snelle behandeling pleitte in de commissie plotseling voor uitstel maar dat zal, voor wat Leefbaar 3B betreft, niet gaan gebeuren.

1 Comment

  1. Toename van onderwerpen maakt oordelen in de Raad steeds zwaarder
    Niet-raadsleden kunnen een specialisme bezitten en daarmee een raadslid ondersteunen
    Hetzelfde geldt voor de tijdsbesteding. Participatie kan raadsleden meer tijd geven
    Echter zolang er zo weinig eensgezindheid in de huidige raad heerst moet een spontane start
    van een goed idee niet vertraagd worden door allerlei spitsvondigheden.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*