Jaarrekening 2011

De jaarrekening 2011 van de gemeente Lansingerland laat een klein overschot zien, het eigen vermogen is wat verbeterd en de schulden zijn licht afgenomen. Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester gaf in de commissie Algemeen Bestuur aan dat dit positief is omdat de trend van verslechtering van de vermogenspositie gestuit lijkt te zijn. De risico’s, met name op de grondexploitaties, zijn volgens de actuele inschatting echter sterk toegenomen. Veel van die risico’s zijn niet of nauwelijks te beïnvloeden door de gemeente, reden waarom Leefbaar 3B er bij het college op aandringt om de risico’s die het zelf in de hand heeft zo veel mogelijk te beperken.

 
Leefbaar 3B is van mening dat de looptijd van leningen beter in de tijd gespreid moet worden om het risico ten gevolge van fluctuatie van de rente beheersbaar te houden.

Leefbaar 3B wil dat het college zijn uiterste best doet om de schulden terug te dringen en daarvoor een concreet beleid ontwikkelt.

Tenslotte dient de omvang van de garantstellingen – vorig jaar met ruim 8% gestegen – teruggedrongen te worden. Immers de kans dat ze aangesproken worden neemt toe. Nieuwe garantstellingen moeten daarom op duidelijk aanwijsbaar maatschappelijk belang gericht zijn.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*