Zijn de raadsfracties transparant in het BING onderzoek?

Aanstaande donderdag 31 mei zal de gemeenteraad van Lansingerland een besluit nemen over de onderzoeksopdracht aan het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING) aangaande de integriteit van ChristenUnie wethouder Jan den Uil.

Zeven van de negen fracties hebben een mogelijke onderzoeksopdracht aan BING verstuurd.
Leefbaar 3B heeft aan BING het volgende meegegeven:

  • Wat voor Leefbaar 3B van belang is, is dat het feitenonderzoek zich toespitst op de rondzingende verhalen die maatschappelijke onrust veroorzaken. Zet die verhalen op een rijtje, analyseer ze, toets ze aan de feiten en kom tot een conclusie.”

Transparantie verlangt de raad van het college. Maar is de raad zelf transparant? Zijn de verschillende raadsfracties transparant? Wat hebben de fracties aan mogelijke onderzoeksopdrachten meegegeven aan BING? Van een aantal fracties is het bekend. Van een aantal niet.
Ook van de heer Neeleman is niet bekend wat hij aan BING heeft geschreven.
Is transparantie eenrichtingverkeer? Het lijkt er wel op bij de heer Neeleman. Maar misschien laat hij nog weten wat hij heeft meegegeven aan BING.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*