Verkwansel ons mooie Lansingerland niet

ledenvergadering-2705-Leefbaar3bLeefbaar 3B is een lokale partij die op geen enkele wijze is verbonden met welke landelijke of regionale groepering dan ook. Dat geeft vrijheid om na te streven wat inwoners van onze gemeente willen en niet wat landelijke partijcongressen willen. Onze standpunten komen mede tot stand door meningsvorming vanuit de inwoners en bedrijven in Lansingerland.

De afgelopen week werd bewezen dat het hebben van een politieke partij als Leefbaar 3B toegevoegde waarde heeft. Immers, de kernwaarden van Leefbaar 3B hebben onder andere te maken met het streven naar een goed woon- en werkklimaat voor alle inwoners van Lansingerland. Daarnaast is Leefbaar 3B een betrokken partij en zet zich in om verschillende krachten te bundelen en te versterken. Kortom wij staan open voor signalen uit de samenleving, vatten de koe bij de horens en gaan op zoek naar oplossingen. lees meer

In het verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B worden drie bedreigingen beschreven. Eén ervan is de afbraak van de huidige voorzieningen waar wij trots op zijn. Het gaat om de kwaliteit van openbaar groen, (sport)voorzieningen, winkelgebieden, bibliotheek en ontmoetingscentra. Door de financiële malaise moest er fors bezuinigd worden. Echter, het financiële tij lijkt gekeerd en het zou toch mogelijk moeten zijn om een bezuiniging van € 50.000 terug te draaien op een begroting van € 130 miljoen. Leefbaar 3B deelt de mening van de criticasters, dat één zwaluw nog geen zomer maakt en dat er geen reden is om weer ongebreideld geld uit te geven. Immers er liggen nog forse risico’s op de loer. Maar afbreken van goede voorzieningen en initiatieven is weer een ander uiterste als er weer een mogelijkheid is de klok van 5 voor 12 te verzetten naar een ander tijdstip.

Het verzetten van de klok komt tot uiting door de volgende activiteiten van Leefbaar 3B:

  • Opstarten van een dialoog met bewoners, jeugd- en jongerenwerk, burgemeester, buurttoezicht Bleiswijk en de politie betreffende de jeugdoverlast bij de Waterspeeltuin in Bleiswijk. Hierbij wordt het midden in de nacht de situatie ter plaatse te gaan bekijken niet geschuwd;
  • Het aan de kaak stellen van de bereikbaarheidschaos van het winkelcentrum in Bergschenhoek;
  • Het opkomen voor de belangen van verenigingen, die om verschillende redenen in zwaar weer verkeren;
  • Het opnieuw op de agenda zetten dat Bleiswijk niet de kind van de rekening mag worden nu de aandacht vaak automatisch bij de vinex kernen Berkel en Bergschenhoek ligt;
  • De knuppel in het hoenderhoek gooien om de tarieven van de huren van binnensport accommodaties en het sociaal cultureel werk te verlagen. Helaas tekent zich nog geen meerderheid in de gemeenteraad af om hiermee in te stemmen
  • Het aangaan van de discussie om het preventief jeugdbeleid niet af te bouwen, maar juist op te bouwen, gelet op huidige jeugdproblematiek en de voorspelbare groei van het aantal jongeren;
  • Het benadrukken van het belang dat er snel voldoende sociale huurwoningen en goedkopere koopwoningen moet komen voor starters, jeugd en doorstromers.

Veel genoemde activiteiten zijn nog in volle gang. Leefbaar 3B heeft hoge verwachtingen van de nadere uitwerking van het wijkgericht werken. Daarnaast zal Leefbaar 3B binnenkort haar reeds aangekondigde visie rondom handhaving en veiligheid bekend maken en via een initiatief voorstel aan de gemeente raad van Lansingerland voorleggen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*