Leefbaar 3B staat alleen in haar controlerende taak

SAMSUNGLeefbaar 3B staat in de raad alleen in haar controlerende taak om grip te krijgen op de onderwijsuitgaven. Uit de in 2013 door het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) en de provincie Zuid-Holland uitgevoerde begrotingsscan is een grote discrepantie vastgesteld tussen onze gemeentelijke uitgaven en inkomsten via het gemeentefonds (geld dat het Rijk aan de gemeente geeft). Deze constatering was aanleiding voor het maken van een diepere analyse door een extern bureau, BMC. In aanvulling hierop heeft de gemeenteraad de Rekenkamer gevraagd een review te houden over dit externe rapport.

Lees meer

In commissievergadering van afgelopen donderdag kwamen alle rapporten en een reactie van het college samen voor finale besluitvorming voor de raadsvergadering van 19 februari. Het complexe element aan de discussie is dat de Rekenkamer het BMC rapport feitelijk een onvoldoende heeft gegeven en de oorspronkelijke onderzoeksvraag onder eindverantwoordelijkheid van  toenmalig VVD onderwijswethouder Mark van Dijk, zonder de raad te informeren, is gewijzigd. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer kreeg geen volledig antwoord op zijn vraag: Welke info heb ik nu niet, die ik bij handhaving van de oorspronkelijke opzet wel gehad zou hebben?

Overall zijn er een aantal conclusies te trekken, maar de constatering van de Rekenkamer dat de oorzaken nog steeds niet helder zijn, zit Leefbaar 3B niet lekker. Een mogelijk hernieuwd onderzoek is een optie, maar kost weer veel geld. Daarnaast is de vraag of die resultaten dan leiden tot wezenlijke verandering van het uitgavenpatroon. Immers, de gemeente heeft, volgens Wethouder Heuvelink, juridisch geen stok om mee te slaan en het openbreken van de contracten leidt per definitie niet tot een beter financieel resultaat voor de gemeente. De fractie van Leefbaar 3B heeft tot 19 februari 2015 de tijd om zich nader te beraden op dit dossier en haar koers.

 

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*