Enquête Mobiliteitsplan Berkel – Veel inwoners willen Noordeindseweg open

mobiliteitsplanDe resultaten van de raadpleging van de inwoners van Lansingerland over de verkeersstromen in Berkel zijn gepubliceerd. Deze peiling zal gebruikt worden om het verkeersbeleid in Berkel en Rodenrijs verder vorm te geven.

In totaal hebben 1.162 inwoners de enquête ingevuld, daarvan wonen 781 in Berkel, 263 in Bergschenhoek en 118 in Bleiswijk.

De eerste indrukken van Leefbaar 3B zijn de volgende…….

 • Aan verkeersveiligheid en bereikbaarheid wordt heel veel waarde gehecht;
 • Meer parkeerplaatsen voor fietsen en auto’s in het winkelcentrum Berkel;
 • Het fietsgebruik moet gestimuleerd worden;
 • Verbetering routes voor vrachtauto’s voor bevoorrading;
 • Als verkeer door woonwijken naar het centrum moet, moet dit verkeer zo veel mogelijk verspreid worden over de verschillende woonstraten.

Daarna stond Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk natuurlijk stil bij de discussie over de palen, de afsluitingen, die in feite de aanleiding zijn voor de enquête. Vragen over de palen zaten niet in de vragenlijst, die de inwoners hebben ingevuld. Wel is spontaan, waar dat kon, de mening over de palen en de afsluitingen gegeven. Over het openstellen van de Noordeindseweg wordt onder andere geschreven: “Zorg dat het verkeer geen kilometers hoeft om te rijden naar de bestemmingen. Dat scheelt pas echt veel uitstoot en spaart het milieu.” Een ander citaat: “Doe de Noordeindseweg weer open: dit geeft meer veiligheid voor de wijken hierom heen en is meer milieuvriendelijker omdat je sneller op de plaats van bestemming bent en dit minder benzine kost en minder vervuiling oplevert.” Een derde (iets minder dan 400) van de inwoners noemt spontaan dat de afsluiting van de Noordeindseweg ongedaan moet worden gemaakt.

Het proces tot herziening van het Mobiliteitsbeleid Berkel bestaat uit een viertal fasen.

 • Fase 1: Kaders en prioriteiten stellen (fase waarin we ons nu bevinden)
 • Fase 2: Alternatieven opstellen
 • Fase 3: Mobiliteitsplan opstellen
 • Fase 4: Inspraak en Vaststellen

Met de resultaten van deze peiling en de reactie van de politieke partijen zijn we nu in fase 1. Nu gaat het college aan de slag met de volgende fasen van de herziening van het mobiliteitsplan. Vlak voor de zomervakantie zal het concept mobiliteitsplan gereed zijn en in het najaar vindt de inspraak plaats en zal het plan door de raad worden vastgesteld. In elke volgende fase zal een en ander tevens in de raadscommissie Ruimte worden besproken.

2 Comments

 1. Je kan beter de kop wijzigen in. “Wie wil de Noordeindse weg dicht” ik denk alleen een enkele bewoner en die mensen uit de verkeerscomissie die geen van allen wonen in berkel. Wat een stelletje amateurs zijn dat zeg! Ik zou ze allemaal ontslaan. Dit gaat al jaren zo. Maar ja wie ben ik om kritiek te leveren op die mensen die waarschijnlijk net geslaagd zijn voor hun fietsdiploma.
  Jacques lansbergen

 2. Verder wil ik ook nog even opmerken, dat diegene die deze mobliteits enquete hebben opgesteld er klaarblijkelijk totaal geen benul hebben van de werkelijke problematiek die in de berkelse kern leeft onder de bewoners gezien de ongevraagde spontane opmerkingen van bewoners betreffende de noordeindse weg. Wat is nou de waarde van een enquete als de werkelijke problemen daar niet in opgenomen zijn. Wat een flauwekul zeg. Weg met die mensen! Inspraak is zo wie zo al geen sterk punt in lansingerland. Veel kosten maken voor die inspraak, met als doel aan te tonen dat er inspraak geweest is. Mijn ervaring is dat er echter dat er met die zg inspraak totaal niets gedaan wordt. Ik ben er derhalve ermee gestopt om mijzelf voor het karretje te laten spannen van die beleidsmedewerkers die alles aan hun laars lappen.
  Jacques lansbergen

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*