Verkeerscirculatieplan Berkel Noord en Centrum

“Op tafel ligt een uitstekend voorstel om enerzijds het parkeren van auto’s en fietsen in de nabijheid van het winkelcentrum goed te organiseren en anderzijds de verkeerscirculatie in Berkel Centrum en Noord aan te pakken. De fractie van Leefbaar 3B realiseert zich terdege dat met name de verkeerscirculatie een moeilijke opgave is, waarbij voor welke oplossing dan ook wordt gekozen, niet alle inwoners tevreden gesteld kunnen worden. Lusten en lasten moeten goed verdeeld zijn. Ook de last van verkeershinder ten gevolge van de enorme uitbreiding van Berkel moet evenredig verdeeld worden en evenredig verdeeld zijn.” Zo begon Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk zijn betoog in de gemeenteraad van afgelopen donderdagavond. Lees meer

De fractie van Leefbaar 3B denkt dat afsluitingen of ze nu knip, poller of bussluis heten, zeer terughoudend moeten worden ingezet. Leefbaar 3B denkt dat de afsluitingen in de Herenstraat en de Noordeindseweg een averechts effect hebben op de totale verkeersveiligheid in dit gebied en op de bereikbaarheid van ons mooie winkelcentrum in Berkel. Leefbaar 3B heeft sterk het vermoeden dat bij verdere onderzoeken voorafgaand aan herziening van het mobiliteitsplan dit ook naar voren zal komen.

Voor het vrachtverkeer voor de bevoorrading van de winkels in het winkelcentrum moet een goede routering gemaakt worden, waarbij eventuele aanpassing van wegen en mogelijk vaststellen van venstertijden voor de bevoorrading betrokken moeten worden.

Het ideale beeld, om sluipverkeer te voorkomen, is een kernontsluiting van wijken met een ringweg. Stedenbouwkundig is daar 20 jaar geleden in die zin ook over nagedacht. De grote ontsluitingsweg voor Meerpolder, Westpolder, Winkelcentrum en de woningen in Berkel Noord en Rodenrijs was de Oudelandselaan, met een aansluiting op de Noordeindseweg ter hoogte van de Wilgenlaan. Latere, andere inzichten hebben er toe geleid dat de Oudelandselaan een andere functie kreeg en nu in feite dood loopt in de woonwijken in Berkel Noord. En dat is nu gebleken niet ideaal te zijn. Kijkend naar de toekomst moet snel en in een hoog tempo de procedure tot herziening van het mobiliteitsplan gestart worden.

Onbegrijpelijk dat de oppositiepartijen VVD, PvdA, WIJ en GroenLinks tegen het raadsvoorstel hebben gestemd, omdat in hun visie een aantal onderzoeksvragen door de raad niet gesteld mogen worden. Juist punten die door inwoners zijn ingebracht via telefonische en digitale enquêtes, twee klankbordgroepbijeenkomsten en de winkeliersvereniging. Dit negeren van inwoners en winkeliers is niet verantwoord. Daarom zijn we blij dat dit raadsvoorstel is aangenomen.

Een citaat van PvdA-fractievoorzitter Gerard Bovens: “Wat Houdini ooit presteerde, valt in het niet bij de uitdaging waar wethouder Simon Fortuyn nu voor staat. Ingesnoerd als hij is door de eisen van zijn eigen coalitiepartijen. Ga er als wethouder maar aanstaan.” Leefbaar 3B wethouder Simon Fortuyn reageerde met de woorden. “Houdini was een illusionist. Ik streef geen illusies na. Ik ben een realist.” Leefbaar 3B vindt dat het raadsvoorstel getuigt van realisme en daarom stemden naast Leefbaar 3B ook het CDA, D66 en de ChristenUnie in met dit voorstel.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*