Sterrenweg – Sterrenwijk

Leefbaar 3B woordvoerster Cheryta Buijs is afgelopen 6 maart aanwezig geweest bij de bewonersavond Sterrenweg en heeft de frustratie en boosheid kunnen proeven bij de bewoners van de Sterrenweg, maar ook de bezorgdheid bij de bewoners van de andere straten in de wijk, zoals Pollux, Castor en Jupiter als de Sterrenweg een knip (geen doorgang voor autoverkeer) krijgt, en wat dit voor deze bewoners zal gaan betekenen.

Wij ontkomen er in ons drukke landje niet aan dat bij het afsluiten van verkeer op de ene plek een andere plek meer belast zal gaan worden. Aanpassingen en herindelingen in een gebied geven altijd overlast, daaraan is niet te ontkomen. De mate van overlast is eigenlijk waar het hierom gaat en van belang is wat uiteindelijk het blijvende resultaat is in de toekomst. Voor die toekomst willen wij op korte termijn een gedegen onderzoek, waarin ook het effect op de Sterrenweg en de andere straten van de wijk worden vastgesteld. Wethouder De Paepe heeft aangeven op korte termijn in ieder geval met een procedurevoorstel te komen.

De werkzaamheden dit jaar aan riolering, kabels en leidingen maken dat de Sterrenweg circa zes maanden volledig zal worden afgesloten. Deze werkzaamheden kunnen echter pas starten als de brug over de Noordeindsevaart naar de Naardermeerstraat en de aansluiting van de Naardermeerstraat op de Oostmeerlaan klaar zijn. Tijdens deze afsluiting moet het verkeer de route gaan nemen, die bedacht is om de Sterrenweg te ontlasten. De vraag is als de Sterrenweg na die zes maanden weer open gaat, de automobilist terugvalt op de oude route over de Sterrenweg of de route over de Naardermeerstraat blijft nemen. De vervolgvraag is of je zonder meer wilt voorkomen dat de oude route opnieuw de voorkeur krijgt en daarvoor direct de knip in de Sterrenweg aanlegt met de nadelen die eraan verbonden zijn voor de bewoners in de omliggende straten, Pollux, Castor en Jupiter. Ook voor de bewoners van de Sterrenweg zelf, die richting Zoetermeer moeten, zullen dat mogelijk als een nadeel ervaren. Het is waarschijnlijk beter de voorkeur te geven aan het eerst bekijken van de nieuwe situatie, alvorens een knip in de Sterrenweg aan te leggen.

Leefbaar 3B heeft voorgesteld ook naar andere verkeersmiddelen te kijken, zoals de gehele Sterrenwijk, inclusief Sterrenweg en Wilgenlaan inrichten als woonerf. Cheryta Buijs gaat er vanuit dat de wethouder ook dit goede idee betrekt bij het onderzoek. Ook de duidelijkheid van de richtingsborden op de N470 bij Zoetermeer richting Rotterdam, Bergschenhoek en Berkel centrum en op de nieuwe rotonde bij de Planetenweg richting Rotterdam en Berkel centrum over de Oostmeerlaan moet verbeterd worden.

Leefbaar 3B vindt het belangrijk op korte termijn een actualisatie gemaakt wordt van de verkeersstromen in de Sterrenweg en omliggende straten in de Sterrenwijk, de Wilgenlaan, de Naardermeerstraat en de Vogelaarstraat. Ook moet met spoed de brug over de Noordeindsevaart, die de Wilgenlaan en de Naardermeerstraat verbindt en de aansluiting Naardermeerstraat Oostmeerlaan worden aangelegd.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*