Fractie

Nota Participatie (Wet Werk en Bijstand)

Leefbaar 3B onderschrijft de voorgenomen doelen van de Participatienota, deze zijn: de uitstroom naar betaald werk heeft prioriteit; de overgang van uitkering naar betaald werk moet meer lonen; aanscherpen van de verplichtingen tot re-integratie en […]