Horecavisie

In januari 2013 stelde de raad de Horecavisie Lansingerland onder voorwaarden vast. Afgelopen woensdag was in de raadszaal een bijeenkomst waarin de resultaten van de enquête over de horeca in Lansingerland zijn gepresenteerd. De enquête is door 170 inwoners ingevuld. De verschillende onderdelen kregen een cijfer variërend van 5 tot 6,5. Op zichzelf niet bijzonder hoog, evenals trouwens het aantal ingevulde enquêtes. Duidelijk is wel geworden dat er een tekort is aangegeven van kwalitatief betere horeca en dat er een behoefte is aan grotere diversiteit in het aanbod van de horeca. Welke horecaondernemers springen in dat gat in die markt?

In de horecavisie is één groot hangijzer nog pregnant aanwezig. De horecacluster bij de oostelijke entree van het in ontwikkeling zijnde bedrijvenpark Prisma, net ten noorden van de A12 en vlak naast het buurtschap de Kruisweg. Deze horecacluster heeft een negatieve invloed op de leefbaarheid van de Kruisweg. De bewoners zijn bang dat zij op zo’n 50 meter van de eerste bebouwing van de Kruisweg dag en nacht grote hinder zullen ondervinden van verkeerlawaai, lawaai van parkerende vrachtauto’s (koelgeneratoren die de hele nacht doordraaien), geuroverlast, etc.

Er is onduidelijkheid over de status van de Horecavisie. Burgerparticipatie over de Horecavisie is tot nu toe onvoldoende tot zijn recht is gekomen. De inspraak van de bewoners van de Kruisweg betreffende de horecacluster bij de oostelijke entree van Prisma heeft niet plaatsgevonden, ondanks het feit dat zij direct betrokkenen zijn. De toegezegde burgerparticipatie hierover is pas net van start gegaan (afgelopen woensdag) en moet zorgvuldig (ook in tijd) kunnen plaatsvinden. Een horecavisie, zonder alle belanghebbenden daarbij te betrekken, is geen volwaardig beleidsdocument. Bij deze Horecavisie is dat het geval, omdat de bewoners en de bewonersvereniging de Kruisweg (BVK) pas sinds afgelopen woensdag bij het inspraakproces zijn betrokken en deze nog niet is afgerond.

Het is klip en klaar dat de Horecavisie van januari 2013 een voorlopige visie is. Gezien het feit dat er onduidelijkheid is over de status van deze beleidsvisie, is het verstandig de Horecavisie in te trekken en in concept mee te geven als basis voor de burgerparticipatie op weg naar de definitieve Horecavisie. Ook moet het voor de belanghebbenden Prisma/horecabedrijven duidelijk zijn dat met name het beleid betreffende de horecacluster in de Horecavisie nog niet is vastgesteld. De enige manier om dat echt duidelijk te maken, is de Horecavisie januari 2013 in te trekken. Hiervoor heeft de fractie van Leefbaar 3B een initiatief raadsvoorstel ingediend en hierover zal de raad van aanstaande donderdag 18 juli 2013 besluiten. Na afronding van de volwaardige inspraak zal de Horecavisie voor vaststelling terugkomen naar de raad.

De fractie van Leefbaar 3B hoopt dat de drie betrokken partijen, de ontwikkelaars van Prisma, de BVK (bewonersvereniging de Kruisweg) en het college om tafel gaan zitten om in een constructief overleg er uit te komen op welke wijze de horeca op het bedrijvenpark Prisma gestalte zal krijgen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*