Kruisweg wordt lijdensweg . . .

Altijd een buurtschap, een Bleiswijkse enclave, buurt van “ons kent ons”, een mooi stukje landelijk gebied, iets wat vooral zoveel mogelijk intact moet blijven, zeker na alle verkeers veranderingen die de directe omgeving er niet mooier op hebben gemaakt en overgangsgebied naar de Rottezoom, een toekomstig recreatiegebied.Het College besluit als voorloper op een nieuw bestemmingsplan een zogenaamde gebiedsvisie laten opstellen, gericht op “conservering” van het gebied en met (heel goed!), inspraak van de bewoners.
Maar wat er uitkomt is een kleinschalige Vinexwijk, ver afstaand van het aanvankelijke doel.
De economie en project ontwikkelaars lijken het te hebben gewonnen, een deel van de bewoners mag gaan bouwen en kiest –begrijpelijk- voor het eigen voordeel, de belangenvereniging (BVK) pleit voor het niet aannemen van het plan in deze vorm en staat althans in theorie, niet alleen.
Alleen de PvdA is tijdens de raadsvergadering zoals altijd lyrisch over alles wat uit de handen van de “eigen” wethouder komt. Het CDA maakt een voorbehoud met betrekking tot een aantal zaken, de VVD heeft nog bedenkingen, de Christen Unie wil zich nog niet definitief vastleggen en Partij Behoud Huis de Haas en Leefbaar 3B zijn ongelukkig met de situatie.
Het probleem valt gemakkelijk te ondervangen, het gaat over allerlei onderdelen in de visie die anders gewoon in het later te maken bestemmingsplan geregeld kunnen worden.
En wat ligt er dus meer voor de hand dan de gebiedsvisie aan te nemen met het buiten beschouwing laten van deze nog bestaande pijnpunten?
Dat is geheel in de lijn met wat de BVK en de verschillende insprekers willen en het voor de gemeente mogelijk maakt om die zaken in goed overleg met de direct betrokkenen te regelen.
Maar nee, in dat soort situaties komen de collegepartijen in extra zitting bijeen en wordt het dualisme (de eigenheid van College enerzijds en raadsfracties anderzijds) gewoon even met voeten getreden.
En dus maakt (zo iets valt in Lansingerland te voorspellen) een amendement van Leefbaar 3B om  die zaken pas bij het vaststellen van het bestemmingsplan te regelen geen schijn van kans en stemmen de fracties (met die van PHdH en uiteraard onze fractie tegen. Wie de logica begrijpt mag het zeggen……

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*