Asbest, raadsvergadering 18 februari 2010.

Op verzoek van de fractie van Leefbaar 3B is het inspectierapport van het ministerie van VROM op de agenda gezet van de raadsvergadering van 18 februari 2010.
Het algemeen oordeel van de inspectie is: “De uitvoering van de gemeentelijke asbesttaken door de gemeente Lansingerland is niet adequaat”.Er moet een verbeterslag gemaakt worden op het gebied van beleid, uitvoering en handhaving.

Het college geeft aan dat het slechts om de administratieve uitvoering van de regelgeving voor asbestverwijdering gaat.
Dat klinkt als: “Dat valt dus wel mee”. Nee dat valt helemaal niet mee, vindt Leefbaar 3B.
Als je de administratieve organisatie niet op orde hebt, heb je de uitvoering ook niet op orde, heb je de controle ook niet op orde en dan weet je niet of de uitvoering volgens de regels verloopt.
En dat laatste is in dit geval heel belangrijk voor de volksgezondheid met name van jonge mensen als het om asbest gaat.
Dat 90% van het asbest in Lansingerland na sloop niet traceerbaar is, is terug te voeren op een ondeugdelijke administratieve organisatie betreffende omgaan met asbest.
Er zijn meerdere werkprocessen die niet goed verlopen.
Voorbeelden daarvan zijn onder andere brieven die kwijt raken, bouwaanvragen die niet meer te vinden zijn en overschrijding van termijnen. Ontvangstbevestigingen te pas en te onpas (zelfs als dat helemaal niet nodig is).
Iemand stuurt een brief om de burgemeester te bedanken, reactie is helemaal niet nodig maar briefschrijver krijgt een ontvangstbevestiging met de mededeling dat de brief is doorgezonden naar de afdelingen Vergunningen.
Kortom er is totaal geen controle op interne afwikkeling van zaken.
Daardoor heeft college geen zicht op afdoening en valt er voor de raad niets te controleren op dit gebied.
Deze hele asbest affaire loopt al twee jaar, maar pas onlangs heeft het college de raad geïnformeerd over problemen ten aanzien van gemeentelijke asbest taken.
De verantwoordelijk wethouder Boedhoe heeft steken laten vallen.
Het voorval vraagt in feite om een motie van wantrouwen. Leefbaar 3B heeft besloten dat niet te doen in deze laatste reguliere raadvergadering van deze zittingsperiode.
Het zou symbool politiek zijn en daar doet Leefbaar 3B niet aan.
Persoonlijk valt de wethouder het niet aan te rekenen dat zijn ambtenaren brieven achterhouden, maar als politiek verantwoordelijke portefeuillehouder is hij wel verantwoordelijk.
Ambtelijk is de gemeentesecretaris verantwoordelijk voor het niet op orde hebben van de administratieve organisatie.
Leefbaar 3B heeft gevraagd welke stappen het college richting gemeentesecretaris neemt.
De gemeentesecretaris heeft blijkbaar geen grip op de procedures en werkprocessen binnen het gemeentehuis.
Het college wilde deze laatste vraag niet beantwoorden.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*