Fractie

Persbericht

De fractie van Leefbaar 3B vindt de petitie van de Stichting Stop Geluidsoverlast HSL een goed initiatief. Een duurzame oplossing voor het geluidsprobleem door bijvoorbeeld een overkapping van de HSL in het gehele gebied van […]