Wethouder Jan den Uil treedt af

Vrijdagmorgen 26 oktober 2012 heeft wethouder Jan den Uil (ChristenUnie) via een persbericht zijn aftreden op 1 november 2012 aangekondigd. Aanleiding voor zijn aftreden is het op woensdagochtend 24 oktober 2012 gepubliceerde onderzoek van het Bureau Integriteit Nederlandse Gemeenten (BING).

In het persbericht van Jan den Uil staat:

 “Mede op mijn verzoek heeft de gemeenteraad van Lansingerland BING gevraagd een onderzoek in te stellen naar mijn functioneren. Dit rapport is nu beschikbaar. De conclusie van het BING-rapport is helder. Uit geen van de onderzochte dossiers is gebleken dat ik mezelf, het architectenbureau of derden in mijn rol als wethouder/raadslid heb bevoordeeld dan wel heb proberen te bevoordelen. Dit is voor mij de belangrijkste conclusie. Toch heb ik het moeilijke besluit genomen om per 1 november af te treden. Ik doe dit – in het belang van de inwoners van onze gemeente Lansingerland – om verdere discussie rond mijn persoon te voorkomen.

In mijn functie als wethouder heb ik altijd het belang van de samenleving en van mijn partij, de ChristenUnie, voor ogen gehad. Ik heb altijd naar eer en geweten gehandeld waarbij ik voortdurend het belang van de gemeente/samenleving heb proberen te dienen. Ondanks het feit dat mijn integriteit niet ter discussie staat, heb ik besloten af te treden. Gezien de ontstane situatie en discussie rondom mijn persoon kan ik niet meer optimaal functioneren. Dit is wel van groot belang voor het besturen van deze gemeente. De gemeente waarbij ik mij zeer betrokken voel.

Ik hecht eraan om op 1 november in de gemeenteraad – die mij benoemd heeft – een verklaring af te leggen over dit besluit.”

De coalitiefracties Leefbaar 3B, VVD, ChristenUnie en PvdA hebben het volgende persbericht verstuurd:

“De coalitie heeft kennis genomen van het aftreden van wethouder Jan den Uil naar aanleiding van het BING rapport dat woensdag 24 oktober jl. is verschenen.

Jan den Uil werd in 2001 in Bergschenhoek door de raad gevraagd om parttime wethouder te worden. Vanaf 2007 zette hij zijn wethouderschap voort in Lansingerland. Sinds 2010 fulltime. Wij kennen Jan den Uil als zeer betrokken en deskundig. Hij zette zich met hart en ziel in en altijd ten dienste van onze gemeente.

De coalitie heeft heel veel respect voor het besluit van Jan den Uil om zijn functie neer te leggen. De coalitie realiseert zich ook dat in het huidige maatschappelijke klimaat, met de uitkomst van dit BING onderzoek, een voortzetting van zijn werkzaamheden als wethouder lastig is geworden.

De coalitie blijft ongewijzigd en de ChristenUnie zal zo spoedig mogelijk voorzien in de ontstane vacature.”

In mei heeft de raad, op verzoek van wethouder Jan den Uil, besloten BING opdracht te geven onderzoek te doen naar de ontstane maatschappelijke onrust over het functioneren van Jan den Uil. Er is uitgebreid onderzoek gedaan op zes dossiers. Het onderzoek betreft zijn wethoudersperiode van 2001 tot 2012. Aanvankelijk tot eind 2006 in Bergschenhoek en daarna in Lansingerland.

Een citaat uit het BING-rapport: “Bij geen van de onderzochte dossiers is gebleken – voor zover het onderzoek daarover informatie kon opleveren – dat betrokkene zichzelf, zijn architectenbureau of derden in zijn rol van wethouder/raadslid heeft bevoordeeld dan wel heeft geprobeerd te bevoordelen.”

Jan den Uil zal in de raadsvergadering van aanstaande donderdag 1 november een verklaring afleggen over zijn vertrek. Tijdens de bespreking van het onderzoeksrapport daarna zal fractievoorzitter Jan Pieter Blonk namens de fractie van Leefbaar 3B nader ingaan op de rapportage van BING.

Om een goed oordeel te kunnen vormen is het raadzaam het volledige rapport van BING te lezen. Alleen afgaan op hetgeen in de media is geschreven en gezegd is niet voldoende om een gedegen oordeel te kunnen vormen. Het volledige rapport is te vinden op de site van de gemeente Lansingerland www.lansingerland.nl

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*