Uitnodiging Algemeen Ledenvergadering 7 mei 2013

Het bestuur nodigt leden en belangstellenden uit voor de ALV op 7 mei. Aanvang: 20 uur (inloop vanaf 19.30 uur)
Locatie  : Raadzaal in gemeentehuis  Tobias Asserlaan 1 Bergschenhoek. 

Agenda

 1. Opening en mededelingen
 2. Vaststellen agenda
 3. Vaststellen verslag vergadering 20-9-2012
  Dit verslag is onder Downloads op deze website te lezen.
 4. Ingekomen stukken
 5. Bestuurszaken
  1. Secretarieel verslag van 20-9-2013 tot heden
  2. financieel verslag van 20-9-2012 tot heden
   Dit verslag wordt op de ALV verstrekt.
  3. Verslag Kascontrolecommissie
  4. Decharge penningmeester door de ALV
 6. Informatie uit de fractie door de fractievoorzitter
 7. Start van de verkiezingsperiode 2014 met het voorstellen van de kiescommissie en het noemen van belangrijke beslismomenten.
 8. Rondvraag
 9. Sluiting van de vergadering  

Wij hopen u te kunnen begroeten op 7 mei 2013.
Voor de organisatie is het prettig als u per e-mail laat weten of u aanwezig kunt zijn voorzitter@leefbaar3b.nl .

Met vriendelijke groet,
Bestuur Leefbaar 3B

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*