Twee agendapunten geschrapt in gemeenteraad

Op het allerlaatste moment zijn afgelopen donderdag 30 mei 2013 twee agendapunten van de raadsagenda geschrapt. Het betreft de onteigening in de Meerpolder in Berkel van een strookje grond nabij Meerweg 48 ten behoeve van een aan te leggen fietspad. Het tweede geschrapte agendapunt gaat over het opleggen van het voorkeursrecht (*) op veel stukken grond en huizen in de Westpolder in Rodenrijs.

Bij de vaststelling van de agenda is in de raad veel commotie geweest en uiteindelijk besloten beide agenda punten af te voeren van de raadsagenda, maar wel is besloten deze twee zaken nogmaals in de commissie Ruimte van woensdag 12 juni 2013 te bespreken.

Waar zat nou de pijn in? De beide voorstellen die naar het college, vervolgens naar de commissie en uiteindelijk naar de raad zijn gestuurd, zijn juridisch en wat betreft ruimtelijke ordening volstrekt onvoldoende en bezijden de wettelijke mogelijkheden. Hoe heeft dat binnen de ambtelijke organisatie zo fout kunnen gaan. Die vraag is zeker interessant, al was het maar om er van te leren.

(*) Het voorkeursrecht is gebaseerd op de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg), waarbij een eigenaar van onroerend goed bij verkoop dit eerst te koop moet aanbieden aan de gemeente.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*