Cursus Lokale Politiek Lansingerland een succes

Afgelopen woensdag was er al weer de vierde cursusavond Lokale Politiek in Lansingerland. Heel goed dat zo veel politiek geïnteresseerde inwoners van Lansingerland deze cursus volgen. Er lopen twee cursussen, een ’s avonds en een overdag, waarbij zo’n 50 vrouwen en mannen kennis opdoen van het reilen en zeilen van het bestuur van de gemeente en de rol daarin van de politiek, het college van burgemeester en wethouders, de raad (met zijn verschillende politieke partijen) en de ambtelijke organisatie.

De cursisten zijn erg gemotiveerd en zijn tevreden over de wijze waarop zij al die voor hen veelal nieuwe informatie wordt aangeboden. Afgelopen week is het vooral gegaan over hoe je raadslid wordt, wat je motivatie is of kan zijn om dat te willen worden. Een aantal Lansingerlandse raadsleden was in de cursus aanwezig omdat aan te geven en waarom zij die stap hebben gezet om zich kandidaat te stellen voor de raad. Dat het raadswerk veel tijd vraag, voornamelijk in de avonduren en thuis heel veel lezen, is goed in de schijnwerpers gekomen. Ook de waarschuwing dat je het niet iedereen naar de zin kan maken is door de raadsleden duidelijk aangegeven en dat je daar niet altijd vrienden mee maakt laat zich dan ook raden. Raadsleden, met in het hoofd de doelen waarvoor zij en hun politiek partij willen gaan, zullen bij elk besluit een afweging moeten maken tussen verschillende belangen, ook de afwegingen tussen algemeen en individueel belang.

Bij het onderwerp integriteit is lang stil gestaan. In de gedragscode Gemeenteraad Lansingerland staat: “Raadsleden van de gemeente Lansingerland staan ten dienste van alle bewoners, bedrijven, instellingen en bezoekers van de gemeente. Dit vraagt een duidelijke en transparante opstelling van het bestuur waar het gaat om belangenbehartiging, besluitvorming, klantgerichtheid en dienstverlening. Het betekent ook creatief en communicatief zijn en bereid zo nodig een extra stap te zetten voor een goede belangenbehartiging en besluitvorming.” Nadrukkelijk is door cursisten en raadsleden gesproken over onafhankelijkheid. Een citaat uit de gedragscode Gemeenteraad Lansingerland: “Onafhankelijkheid – Bij het handelen van een raadslid treedt er geen vermenging op met persoonlijke of oneigenlijke belangen of met belangen van relaties en iedere schijn van belangenverstrengeling wordt vermeden.” De vraag, wat is nu precies de “schijn” van belangenverstrengeling? Dat is als een raadslid zelf vindt dat dat mogelijk het geval is, maar ook als anderen dat vinden. Raadsleden moeten elkaar hierop aanspreken. Vermoedens van niet integer handelen moet je in eerste instantie bespreken met je collega-raadslid en de burgemeester.

Een raadslid moet betrouwbaarheid zijn: “Een raadslid houdt zich aan zijn afspraken; burgers, collega raadsleden en college kunnen op hem of haar rekenen.”

Raadsleden wordt in sommige gevallen vertrouwelijkheid opgelegd. Dat betekent dat de informatie geheim is en blijft tot het moment dat de vertrouwelijkheid wordt opgeheven. De vertrouwelijkheid wordt in een raadsbesluit vastgelegd.

Komende week wordt de eerste cursus Lokale Politiek Lansingerland afgesloten. Woensdagavond 24 april is de 5e cursusavond met debattraining gepland en een dag later donderdag 25 april vindt door burgemeester Ewald van Vliet, direct na afloop van de raadsvergadering, de uitreiking van de certificaten aan de cursisten plaats.

Nu al kan gezegd worden dat deze cursus Lokale Politiek Lansingerland een succes is geworden. De uitstekende organisatie in handen van waarnemend griffier Lianne van den Houten heeft daar in grote mate aan bijgedragen. De cursus Lokale Politiek Lansingerland is zeker voor herhaling vatbaar.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*