Integriteit directeur SVHW ter discussie

Medio dit jaar heeft de gemeenteraad met nipte meerderheid besloten om de uitvoering van de WOZ en de OZB-heffing met ingang van 2013 uit te besteden aan de SVHW. De fractie van Leefbaar 3B heeft tegengestemd omdat zij de risico’s te groot vindt in verhouding tot de opbrengsten. De laatste dagen is de SVHW opnieuw negatief in het nieuws gekomen.

Voor de Leefbaar 3B fractie was dat aanleiding om in de commissievergadering Algemeen Bestuur op 11 oktober het college hierop te bevragen. De vragen van Leefbaar 3B woordvoerder Henk Meester waren:

1.      Welk standpunt heeft het college over de positie van directeur Piet Bervoets, die blijkens een rapport van Berenschot autoritair optreedt en familieleden baantjes toeschuift?

2.      Wist het college ervan dat de grootste klant van SVHW, het Waterschap Hollandse Delta, goed voor bijna tweederde van de omzet, overweegt om weg te gaan?

3.      Welke zijn de gevolgen voor Lansingerland als inderdaad een groot deel van het werk van SVHW wegvalt?

De antwoorden van het college waren dat het nog geen standpunt bepaald heeft over de positie van de directeur en dat niet bekend was dat een grote klant overwoog om weg te gaan. Over de gevolgen van het wegvallen van zoveel omzet kon dus nog niets gezegd worden.

De fractie van Leefbaar 3B vindt dat beter ten halve gekeerd dan ten hele gedwaald kan worden. Zolang de ommekeer niet heeft plaats gevonden, zal de fractie van Leefbaar 3B de ontwikkelingen op de voet blijven volgen. Ook aan de mogelijkheid voor de inwoners en bedrijven van Lansingerland om de OZB in minimaal acht termijnen te kunnen betalen mag niet worden getornd.

1 Comment

  1. Geachte fractie,

    Het is vreemd, dat het college aangegeven heeft, dat bij het college nog niet bekend was, dat een grote klant (Waterschap Hollandse Delta) overwoog weg te gaan. Het bestuur van het watershap heeft alle aan SVHW deelnemende gementen hierover begin oktober een breif geschreven.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*