Bestuur

Nieuwe bestuursleden Leefbaar 3B

Afgelopen dinsdag 17 april 2018 is de Algemene Ledenvergadering (ALV) van Leefbaar 3B gehouden. Het was een heel vrolijke ledenvergadering. Er is volop nagenoten van de negen zetels die Leefbaar 3B bij de gemeenteraadsverkiezing van […]

Fractie

Scholing raadsleden

Afgelopen week hebben de raadsleden van Lansingerland een avond en twee volle dagen (vrijdag en zaterdag) cursus gehad over allerlei zaken die belangrijk zijn voor raadsleden. Het ging om wegwijs in het gemeentehuis, maar ook […]

Bestuur

Coalitiebesprekingen na Paasweekeinde vervolgd 

Coalitiebesprekingen na Paasweekeinde vervolgd
Voor de zorgvuldigheid hebben wij besloten om tijdens de Paasdagen een korte rustperiode in te bouwen en de verkennende gesprekken na de Paasdagen af te ronden. Ik verwacht in die week met de namen van de beoogde coalitiepartijen te kunnen komen.
[…]