De Samenlevingsvisie is het kompas en afwegingskader voor toekomstig beleid in Lansingerland

In de commissie is “De Samenlevingsvisie” besproken. Deze visie is samen met de Omgevingsvisie het kompas voor alle toekomstige beleidsuitvoeringen.  Woordvoerder Leon Erwich was blij met uitvoering van het document, waar ook veel aandacht is besteed aan de lay-out. Deze opmaak, met niet alleen tekst maar met veel plaatjes en gezellige kleurtjes, is heel prettig leesbaar. De “Praatplaat” is een mooi overzicht van alles op A3 formaat, wat Leefbaar 3B betreft mogen daar ter verduidelijking in het vervolg ook de bedragen per onderwerp bij genoemd worden.

Dit document zien we als prima toetsingskader en het geeft richting aan een toekomstgericht doel, de stip op de horizon.  Het is erg belangrijk om als overheid een sterk inlevingsvermogen te hebben in de inwoner, niet afstandelijk en zonder wantrouwen. Een betere communicatie met de inwoners is nog wel een aandachtspunt. Het is goed als de inwoners zich vaker en vooral makkelijker, rechtstreeks kunnen uitspreken.

Leefbaar 3B ziet dit document als de paraplu en is benieuwd naar de ambities in de nieuwe beleidsplannen. Elk toekomstig beleid wordt aan dit document opgehangen.

In de Heraut van deze week stond een goed stuk van Freek Zijlstra met een duidelijk overzicht van deze samenlevingsvisie, waarin Freek Zijlstra terecht een goeie link maakte tussen Rotterdam The Hague Airport en deze visie op de samenleving.  Hierover stelde Leon Erwich de vraag aan de wethouder:
Hoe nemen we het draagvlak van de samenleving mee in toekomstige beleidsstukken?

Voor Leefbaar 3B geldt dat we een transparante overheid en een faciliterende gemeente willen zijn. Laagdrempelig. Zoals de tekst in het gemeentehuis laat weten “Kan ik iets voor u doen”?

Het enorme personeelstekort en de wachttijden voor zorg lopen nog steeds op.
Dat past niet helemaal lekker bij elkaar. We zien dan ook niet hoe we met dit toetsingskader dit gaan verhelpen en zijn benieuwd naar de ambities in de nieuwe beleidsplannen.

De mondiale problemen en de landelijke problemen vloeien uit naar de lokale politiek.
We staan voor grote opgaven. Leefbaar 3B wil, als er een begrenzing toegepast wordt,
het liefst dat de samenleving die grenzen bepaalt. Bijvoorbeeld door middel van wijk- of themagerichte peilingen of raadgevende referenda plaats te laten vinden.

De vergrijzing kunnen we niet voorkomen. Gelukkig is deze gemeente ook nog relatief jong
en vinden we het fijn, dat er oog is voor jong en oud. Leefbaar 3B vraagt erop toe te zien
dat er in de praktijk aandacht blijft voor het samenvoegen van oud en jong.
Zoals schaken in de buitenruimte een goed idee is. Aandacht om samen – oud met jong – iets te doen, voor en met elkaar, is van groot belang, als je wilt zorgen voor een vitale samenleving.

Door maatregelen van de Rijksoverheid, gesteund door de landelijke politiek,
worden alle gemeenten opgezadeld met zorgtaken, die van het rijk naar de gemeenten overgedragen zijn. Hierin zal de spreidingswet ook weldegelijk van invloed zijn op onze samenleving.

Al eerder is aangegeven dat het gehandicaptenbeleid ook een plek krijgt in deze samenlevingsvisie.
Dit valt verder onder de noemer ‘we werken aan een inclusieve samenleving’ binnen het thema kansengelijkheid. Er wordt binnenkort vanuit de Quick-scan actie ondernomen met bijbehorende plan van aanpak. Dit wordt verwacht 2e kwartaal 2023. De belangrijkste vraag voor nu is:
Hoe gaan we dit alles aanpakken?

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*