Zienswijze op Notitie reikwijdte en detailniveau ten behoeve van de aanvraag van een luchthavenbesluit RTHA

Op zich kan Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich zich vinden in de brief en vinden we het een goede zienswijze, die aansluit op de reactie en reflectie van de raad in december 2022 op het Eind Product Participatietraject (EPP). Voor Leefbaar 3B Is dit ook in lijn met de tekst in ons verkiezingsprogramma:

Leefbaar 3B is tegen iedere verdere uitbreiding van geluidshinder van vliegveld Rotterdam The Hague Airport en is tegen nachtvluchten, met uitzondering van de traumahelikopter en een zeer beperkt aantal nachtvluchten dat wettelijk bepaald is.

Het Is voor Leefbaar 3B ook in lijn met het coalitieakkoord:

We zetten in op het voorkomen van groei van Rotterdam The Hague Airport. Met de komst van stillere vliegtuigen, moeten er duidelijke afspraken gemaakt worden over wat er met de vrijvallende geluidsruimte gebeurt.

Wel maken we ons zorgen om de Piekbelasting: er is een groot verschil tussen de berekende geluidshinder en de geluidshinder zoals die wordt ervaren. Hiervoor moet snel een geschikte meetmethodiek komen waarmee meer aansluiting wordt gevonden bij de geluidshinder die werkelijk wordt ervaren.

Natuurlijk staat voor Leefbaar 3B de gezondheid van de inwoners centraal. Hiervoor zijn duidelijke en meetbare grenswaarden van emissie nodig. Maar deze ontbreken nu nog in de NRD. Bij het meten van fijnstof en ultrafijnstof etc. moet er wat Leefbaar 3B betreft een betere onderbouwing komen van de meetonzekerheid. Dit moet worden vastgelegd. Momenteel wordt dit vaak in het voordeel van het RTHA uitgelegd.

Leefbaar 3B ondersteunt de opname van een scenario waarbij de maximale toename van het aantal vliegbewegingen is gehalveerd, dit hebben we niet voor niets in ons verkiezingsprogramma opgenomen.

Het is daarbij wel essentieel dat de exacte grenswaarden die hierbij worden gehanteerd ook worden opgenomen in de NRD. Waarbij de geluidsruimte bepalend blijft voor het aantal vliegbewegingen (de geluidsemmer is vol en vol=vol).
De opgenomen openingstijden, zijn en blijven voor Leefbaar 3B belangrijk voor het vergroten van de nachtrust. Wij zijn blij met het pleidooi voor een nachtrust van 23:00 tot 07:00 in de Milieu effect rapportage (MER).

Alhoewel voor ons een goeie communicatie-voorziening van groot belang is, is de gemeente Lansingerland niet verantwoordelijk voor communicatie en informatievoorziening van RTHA. Wel vinden wij dat de informatie over de leefomgeving vanuit de gemeente moet komen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*