Provincie betaalt niet mee aan verkeerskundig onderzoek N209

N209 t.h.v. Bergschenhoek, de Kulck

De N209 van het buurtschap de Kruisweg, net ten noorden van de A12, tot aan de nieuwe aansluiting op de A16 Rotterdam is een provinciale weg waar veel ongelukken gebeuren en heel veel verkeer gebruik van maakt. Aanpassingen van de N209 zijn hard nodig om het toenemend aantal auto’s en vrachtvervoer te kunnen verwerken na ingebruikname van de A16 Rotterdam. Ook de 4.200 woningen, die in nieuwe wijken van Bleiswijk en Bergschenhoek gebouwd gaan worden, zullen gebruik gaan maken van de N209. Een verkeerskundig onderzoek van de N209 gericht op heden en de nabije toekomst is dan ook noodzakelijk. De nieuwe wijken in Bleiswijk betreffen de Lange Vaart en de Merenweg. In Bergschenhoek gaat het om toekomstige woningbouwlocaties Wolfend en Wilderszijde.

Dat de provincie haar verantwoordelijkheid als wegbeheerder van deze provinciale weg niet neemt en niet wil meebetalen aan het uitgebreide verkeerskundig onderzoek, waarin 12 knelpunten in de weg moeten worden onderzocht, is onbegrijpelijk.

Gezien het belang van de N209 voor Lansingerland heeft de raadscommissie Ruimte aangegeven dit onderzoek van € 475.000 zelf te gaan betalen. Misschien komt de provincie alsnog over de brug en zal wel mee gaan betalen.

Aanvankelijk was woordvoerder Jan Pieter Blonk teleurgesteld over het raadsvoorstel voor de bekostiging van het verkeerskundig onderzoek van de N209. Heel nadrukkelijk staat in het raadsvoorstel in een aparte alinea:

“De langs de N209 gelegen gebiedsontwikkelingen (inclusief de verkeersvragen in de betreffende plangebieden van die ontwikkelingen), zoals bijvoorbeeld woningbouw Bleiswijk en aanpak Infrastructuur Klappolder, behoren niet tot de scope van de Integrale aanpak N209. De gebiedsontwikkelingen zijn projecten op zich en zorgen voor eigen financiering.”

Dat zou betekenen dat het verkeersonderzoek van N209 de ontwikkelingen langs de N209 niet worden meegenomen. Wethouder Simon Fortuyn gaf aan dat die ontwikkelingen zeker wel worden meegenomen in het verkeersonderzoek. Op verzoek van de ChristenUnie en Leefbaar 3B gaf de wethouder aan deze alinea in het raadsvoorstel te zullen schrappen.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*