Meerderheid raad wil mening van inwoners Bleiswijk niet weten

Met grote verbazing en ongeloof stond Leefbaar 3B, na de stemming om de inwoners uit Bleiswijk de gelegenheid te bieden hun mening te geven over de herbestemming van het voormalig RABO gebouw in de Dorpsstraat “De Snip”, met lege handen.

Terug in de tijd. Op 1 juni 2017 besloot de meerderheid van de gemeenteraad de bibliotheek uit de Dorpsstraat in Bleiswijk te laten vertrekken om de business case van het initiatief “Behoud ’t Web” rond te krijgen.

Leefbaar 3B is en blijft tegen dit besluit, omdat het geen recht doet aan de raadsbrede ambitie om zich in te zetten voor een levendige Dorpsstraat in Bleiswijk. Alle hoop was gevestigd op de komst van een voldragen en levensvatbaar plan voor “De Snip”. Tot tweemaal toe heeft de gemeenteraad het college terug gestuurd naar de tekentafel om met een goed en voldragen plan voor de invulling van “De Snip” te komen. lees meer

Om dit tekentafelproces te ondersteunen diende Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer een motie in om de suggesties van de inwoners uit Bleiswijk serieus op te halen. Immers, in de afgelopen zomervakantie is in een bijeenkomst van 1,5 uur georganiseerd en om de mening van de inwoners van Bleiswijk te vragen. Gelet op het ongelukkige datum (zomervakantie) en plaats (Bergschenhoek) was het aantal Bleiswijkse inwoners nihil.

Ter aanvulling op de bestaande digitale burgerpanel vraagt Leefbaar 3B in een motie om een schriftelijke huis aan huis enquête te houden, zodat alle Bleiswijkers de gelegenheid kunnen krijgen hun mening te geven over de wijze waarop “De Snip” moet worden herbestemd. Dit kan variëren van een uitbreiding van de oudheidskamer (tuinbouwmuseum), een brasserie, een repaircafé, een “Downies & Brownies” of slopen en een appartementencomplex voor ouderen en/of starters realiseren.

Het ongeloof zit vooral in het niet serieus nemen van de inwoners van Bleiswijk. Zelfs de kernwethouder van Bleiswijk, Ankie van Tatenhove (ChristenUnie), die primair de belangen van Bleiswijk moet behartigen, gaf niet thuis. Zij somde alleen maar uitvoeringsproblemen op in plaats van mee te denken aan oplossingen. De PvdA en GroenLinks vonden wij aan onze zijde, maar het was helaas onvoldoende. Alle andere fracties willen de inwoners van Bleiswijk over dit onderwerp niet horen.

Leefbaar 3B staat voor de schone zaak zo snel mogelijk een alternatief te bedenken waarbij de stem van de inwoners van Bleiswijk wordt gehoord over de invulling van “De Snip”.

4 Comments

 1. ZIE jullie initiatiefvoorstel met belangstelling tegemoet. Met lede ogen zie ik steeds minder Bleiswijkse raadsleden. Ligt het daar aan?

 2. Ach het moge duidelijk zijn dat de samenvoeging van Berkel en Rodenrijs, Bergschenhoek en Bleiswijk slechts voor de beide eerstgenoemde voordelen hebben opgeleverd en Bleiswijk blijft en is een buitenbeentje.

 3. Logisch dat de inwoners van bleiswijk niet daar naartoe gaan helemaal ik bergschenhoek.
  De oudheidkamer uitbreidde zou een aanvulling zijn voor deze groep mensen.
  Maak er een huis van voor demente bejaarden zodat mensen die heel hun leven in bleiswijk gewoond hebben daar samen kunnen wonen tot de dood hun scheidt !! zodat ze niet het kleine stukje wat ze nog te leven hebben weggerukt worden uit hun leef omgeving met tevens de optie ook hier te sterven in een hospice. Dat is mijn mening

 4. Zo wordt de fusiegemeente Bleiswijk, die als financieel gezondste van de 3 fusiegemeenten uitgeknepen, uitgezogen en nu uiteindelijk om de nekslag te geven door de gemeenteraad uitgekotst.
  Tijd voor een nieuw beleid intussen een aantal verenigingen het het water aan de lippen waar vroeger samenhang en gemeenschappelijk beleid werd gevoerd spelen nu andere onderwerpen. Hoe houden zij het hoofd nog boven water? Huurprijzen voor accomodatie zijn dusdanig hoog dat voor de meeste clubjes opheffen de enige mogelijkheid blijkt. Want verhogen van contributies betekent ledenverlies.
  Tijd dat deze visueuze cirkel wordt doorbroken. Misschien een goed plan maken om dit in de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 als speerpunt te gebruiken.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*