Herontwikkeling de Snip Bleiswijk biedt kansen

Er is de laatste jaren veel gediscussieerd over de herontwikkeling van de Snip en de financiële gevolgen daarvan. Leefbaar 3B woordvoerder Leon Erwich gaf aan dat het voorliggende voorstel toch kan rekenen op steun van de fractie van Leefbaar 3B, alhoewel er altijd voor is gepleit om de Snip te behouden voor de Bibliotheek, de gemeentelijke balie en het Museum Bleiswijk van de Oudheidkundige Vereniging.

In het totaalconcept is de toegevoegde waarde van een grand café/restaurant met terras van belang. Dit sluit aan op de wens van de inwoners van Bleiswijk en is opgenomen in de Ruimtelijk economische visie.

Met dit voorstel wordt invulling gegeven aan een aantal belangrijke doelstellingen in zowel verkiezingsprogramma van Leefbaar 3B als het coalitieakkoord: lees meer

1. Bij nieuwbouw en renovatie realiseren we een aanzienlijke toename van het aantal levensloopbestendige woningen en woningen voor senioren;
2. Lansingerland zet in op het vergroten van het aantal woningen voor lagere inkomens;
3. Handhaven van het servicepunt en het Museum in de Dorpsstraat in Bleiswijk;
4. De komende vier jaar worden de huurtarieven voor de accommodaties van de Lansingerlandse culturele verenigingen (en buitensport, binnensport) bevroren om het prijspeil van onze                       huurtarieven in evenwicht te brengen met omliggende gemeenten;
5. Het Museum blijft ondanks de herontwikkeling een belangrijke plek houden in het pand zonder dat er sprake is van een huurverhoging.

De huur blijft vijf jaar gelijk en wordt daarna geïndexeerd. Voor de vastgestelde huur van € 110 per vierkante meter per jaar heeft Leon Erwich nog wel een bevestiging gevraagd aan de wethouder, want voordat het nieuwe pand geopend zal worden, zijn we wel een paar jaar verder. Bovendien waren de heren ontwikkelaars niet erg enthousiast over de te ontvangen huurpenningen en was er sprake van een mogelijke verdubbeling.
Gelukkig blijven de gemeentelijke balie en het Museum dus, ondanks de herontwikkeling, een belangrijke plek houden in het pand.

Hoewel de zo juist genoemde resultaten zwaarder wegen dan onze kritiekpunten wil Leefbaar 3B hier nog wel kort stilstaan bij de financiën. De afschrijving van ruim € 2 miljoen zijn financiële gevolgen die onvermijdelijk zijn, maar het is wel even flink slikken. Was deze afschrijving zoals meermaals door Leefbaar 3B geopperd, eerder toegepast dan had het pand beschikbaar kunnen blijven voor de bibliotheek. En met zoveel geld hadden we ook mooie andere investeringen kunnen realiseren. Denk bijvoorbeeld aan een prachtig Cultuureiland of een mooie opslagplaats voor het Huttendorp of zelfs een boothuis voor de Scouting.

Complimenten aan wethouder Simon Fortuyn dat hij dit langslepende dossiers eindelijk tot een goed einde heeft kunnen brengen. Wel wil Leefbaar 3B extra benadrukken het belangrijk te vinden dat de directe buren goed gehoord, bevraagd en geïnformeerd zullen blijven bij de invulling van dit plan.

De fractie van Leefbaar 3B kijkt uit naar een spoedige realisatie van dit plan. Een lokaal bekende architect is er mee aan de slag gegaan en er wordt vanuit gegaan dat; “Het eindresultaat meer is dat iedereen vooraf had kunnen bedenken”.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*