Is het cultuurhuis Berkel financieel haalbaar? (het vervolg)

In de commissie Samenleving van juni is het volgende hoofdstuk van het cultuurhuis Berkel besproken. Hierbij was het treffend dat de winkeliersvereniging Berkel Centrum en de ondernemersvereniging Lansingerland gebruik maakte van het inspreekrecht om een warm pleidooi te houden over de komst van het cultuurhuis en dat de vertegenwoordigers van de toekomstige gebruikers niets van zich lieten horen.

Zoals verwacht (zie op deze website op 19 mei) kan het college van B&W rekenen op een meerderheid. Woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer bevestigde nogmaals dat Leefbaar 3B niet tegen een cultuurhuis in Berkel centrum is, maar dat de euro maar een keer kan worden uitgegeven. Immers, er wordt een behoorlijke structurele financiële bijdrage gevraagd en dat mag niet ten koste gaan van de uitvoering van het coalitieakkoord. lees meer

Leefbaar 3B wil voorkomen dat twee belangrijke onderwerpen, te weten opwaarderen Huishoudelijke hulp en betere bereikbaarheid tussen de drie kernen door middel van Openbaar Vervoer of buurtbus hierdoor niet meer financieel uitvoerbaar zijn. Hoppenbrouwer riep ook op om juist met de komst van het cultuurhuis de bereikbaarheid vanuit de kernen versneld op te pakken zodat ouderen zowel ‘s avonds als in het weekend het Cultuurhuis in Berkel centrum kunnen bezoeken.

De onbeantwoorde vraag tijdens de mei vergadering over de te verwachten financiële bijdrage werd nu beantwoord, € 650.000. Een forse stijging van de uitgaven aan cultuur. Naar aanleiding van een second opinion van het bureau Berenschot werden wel weer onbeantwoorde issues toegevoegd als het gaat om het eigenaarschap, de organisatie en het programma van eisen. Dit vraagt nog om een degelijke beantwoording, inclusief risicoanalyses. Het definitieve plan voor het Cultuurhuis (werknaam Blok B) in het nieuw te bouwen winkelgebied Berkel Centrum West wordt na de zomer nader uitgewerkt. In de vergadering van 27 juni wordt raad gevraagd € 650.000 jaarlijks beschikbaar te stellen en locatie in het nieuw te bouwen Cultuurhuis vast te stellen.

De activiteiten in het Cultuurhuis Blok B zijn film, theater, podiumkunst, gevarieerd cultureel aanbod, bibliotheek en horeca.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*