Herbestemming voormalig Rabo gebouw “De Snip” in Bleiswijk krijgt kans

Door de verhuizing van de bibliotheek Bleiswijk naar het Cultuurhuis ’t Web staat al geruime tijd de herbestemming van het voormalig Rabobank gebouw “De Snip” op de politieke agenda.

Niet zonder slag of stoot ligt dan eindelijk een serieus plan op tafel, dat moet voldoen aan de volgende uitgangspunten:
 De herbestemming moet een bijdrage leveren aan een bruisende, bindende en boeiende dorpskern van Bleiswijk;
 De gebruikers van De Snip dragen bij aan een zo rendabel mogelijke en gezonde exploitatie van het gebouw;
 De huidige gebruikers, te weten het Servicepunt gemeentehuis, Oudheidskamer/museum Bleiswijk en alle bestaande activiteiten blijven in “De Snip”.

Deze uitgangspunten zijn in 2017 via een amendement door een meerderheid van de raad vastgesteld. Leefbaar 3B behoorde niet tot deze meerderheid, omdat zij als enige politieke partij niet kon instemmen met de verhuizing van de bibliotheek uit het dorpscentrum. lees meer

Tijdens de commissievergadering van afgelopen week bleek dat de indieners van het ontwikkelplan niet op een lijn zaten als het gaat om positie van de oudheidskamer/museum Bleiswijk. Bij deze discussie ging het vooral om wel of niet behoud van het huidig gebruik (m2) en de betaalbaarheid.

Overall staan de lampen op groen om serieus werk te maken van het haalbaarheidsonderzoek. Leefbaar 3B woordvoerder Wouter Hoppenbrouwer gaf aan dat er nog heel veel open eindjes zijn die in de loop van tijd de revue zullen passeren en de raad gelegenheid zal geven om bij te sturen.

Het nu voorliggende plan kent multifunctionele elementen. Het plan biedt ruimte voor sociale ontmoeting (servicepunt gemeentehuis, oudheidskamer/museum en een restaurant) en speelt in op de behoefte binnen Bleiswijk op te komen tot meer zorgwoningen.

1 Comment

  1. Wachten we als Leefbaar op wat tot ons gaat komen of hebben we de creativiteit om zelf een invullingsvoorstel op tafel te leggen?

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*