College B&W kan verder met ontwikkeling locatie Treurniet in Berkel

Een meerderheid van de raad heeft in de commissie Ruimte aangegeven dat het college verder mag met de planologische ontwikkeling van de oude maalderij voor veevoer van de firma Treurniet naar 34 woningen. Die meerderheid bestaat uit de fracties van Leefbaar 3B, VVD, WIJ, ChristenUnie en PvdA. Het CDA is het ook met de ontwikkeling eens behalve dat zij maar één extra bouwlaag op het gebouw langs de Rodenrijseweg (de oude maalderij) willen hebben in plaats van twee.

De omwonenden, met name de bewoners van de Willem-Alexanderlaan, hebben bezwaren tegen deze nieuw- en herbouw tot woningen, ondanks dat er naar aanleiding van hun inbreng de hoogte van het gebouw naast de Willem-Alexanderlaan lager is geworden. Ook staat het gebouw een aantal meters verder van hun achtertuin dan nu het geval is. Er zijn heel wat wensen van de omwonenden gehonoreerd, maar zij vinden het nog steeds een slecht plan. lees meer

Het plan zoals het er nu ligt is stedenbouwkundig goed afgewogen. De oude maalderij aan de Rodenrijseweg blijft in de nieuwe situatie herkenbaar als de maalderij van toen, alleen zijn er nu 15 woningen in, waarvan 10 starterswoningen. De andere fabrieksgebouwen worden gesloopt en daar voor in de plaats komen twee woongebouwen terug. Een midden gebouw (12 m hoog) van 11 woningen en een woongebouw (9 m hoog) van 8 woningen achter de Willem-Alexanderlaan.

Het maalderijgebouw wordt 18 m hoog. Dat is hoger dan nu het geval is, maar iets lager dan een van de huidige fabrieksgebouwen. Die hoogte van 18 m schuurt met het coalitieakkoord, dat aangeeft dat de maximale bouwhoogte in het centrum 15 meter mag zijn. De grens wat tot het centrum hoort is niet gedefinieerd. In het coalitieakkoord staat ook dat er uitzonderingen mogelijk zijn om wat hoger dan 15 meter te bouwen. Die drie uitzonderingen zijn:
 Sterke stedenbouwkundige argumenten.
Daar is hier sprake van. Het wordt een prachtige entree van het winkelcentrum.
 Bij bouw van kleinere woningen voor starters en doorstromers.
Daar is hier sprake van. Tien van de 34 appartementen worden starterswoningen. Ook is er sprake van een mix van woningen voor diverse leeftijdsgroepen.
 Drager van goed openbaar vervoer. Daar is hier geen sprake van.

Het college kan nu verder gaan met het opstellen van het bestemmingsplan. Voordat de raad het bestemmingsplan vaststelt, kunnen de omwonenden hun zienswijzen c.q. bezwaren indienen tegen het bestemmingsplan. Deze zienswijzen worden dan door college en gemeenteraad beoordeeld en al of niet meegenomen in het definitieve bestemmingsplan.

Geef als eerste een reactie

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*