€ 50 te veel betaalde kosten ophalen huisvuil terug naar inwoner

In 2019 krijgen alle huishoudens in Lansingerland ongeveer € 50 terug vanwege te veel betaalde afvalstoffenheffing, dit tot tevredenheid van Leefbaar 3B woordvoerder Jan Pieter Blonk. Er is op dit moment een egalisatiereserve afvalstoffenheffing van € 1,4 miljoen, die de afgelopen jaren is opgebouwd. De reserve wordt gevuld door een deel van de afvalstoffenheffing, die huishoudens moeten betalen. Het was al eerder duidelijk dat deze reserve niet nodig is. De kosten en baten voor het ophalen en verwerken van het huishoudelijk afval zijn bekend, omdat het aanbesteed is en gegund aan Renewi. Schommelingen zullen zich daarom ook niet voordoen en dat is ook de afgelopen twee jaar niet gebeurd en daarom is een egalisatiereserve niet nodig. lees meer

Aanleiding was het onderzoek van de Rekenkamer Lansingerland over de afvalstoffenheffing en het afvalbeleid. Paul Hofstra, de directeur van de Rekenkamer, heeft in zijn rapport acht aanbevelingen gedaan, waarvan er zes door de raad zijn overgenomen, zonder discussie. Over twee aanbevelingen is in de gemeenteraad wel discussie geweest om deze aanbevelingen wel of niet over te nemen. De raad heeft in meerderheid de aanbeveling om de egalisatiereserve op te heffen overgenomen en dat betekent dat elk huishouden in 2019 € 50 terug krijgt. De fracties van VVD, Leefbaar 3B, WIJ en PvdA samen goed voor 19 zetels van de 30 aanwezige raadsleden zijn blij met dit voor de inwoner belangrijk resultaat. De fracties van CDA, ChristenUnie, D66 en GroenLinks wilden het potje van € 1,4 miljoen liever achter de hand houden voor het geval er toch iets onverwachts zou gebeuren.

In een gezamenlijke amendement hebben de fracties van de VVD, Leefbaar 3B, het CDA, de ChristenUnie, WIJ en de PvdA besloten om de laatste aanbeveling van de Rekenkamer niet over te nemen, maar te betrekken bij het dit najaar door de raad vast te stellen nieuwe Afvalbeleid.
Deze aanbeveling van de Rekenkamer luidt:
• Onderneem, om op termijn de landelijke doelstelling voor afvalscheiding te benaderen, de volgende stappen:
a. verhoog het serviceniveau voor scheidbare fracties. GFT (Groente-, fruit- en tuinafval), Papier, Glas en PMD (Plastic, metalen blikjes en drankkartonnen);
b. verlaag het serviceniveau voor restafval (kliko met de grijze deksel);
c. voer een gedifferentieerde afvalstoffenheffing in, waarbij bewoners per lediging van de container of per vuilniszak betalen.

1 Comment

  1. Jan Pieter hebben jullie er bij stil gestaan dat b.v. botjes van kip, carbonades, afsnijsel van vlees, schelpen van mosselen e.d. in de “eerste de beste” afvalbak gaan. Als er niet wekelijks 1 afvalbak wordt geleegd, dan zullen zomers de maden uit de bak lopen, gewbeurd nu al bij warm weer.
    Dit is slecht voor de gezondheid en werkt ziektes in de hand.

Geef een reactie

Uw e-mailadres wordt niet gepubliceerd.


*